სს "თელასი" აცხადებს ფასთა შესახებ ინფორმაციის მოთხოვნას №330.19.00791 (ძალოვანი ტრანსფორმატორი ТСЗ-1600/6/0.4)

მოკლე ცნობა შესყიდვის შესახებ:

  1. მისაწოდებელი საქონლის რაოდენობა - 1ცალი
  2. საქონლის მიწოდების (სამუშაოების შესრულების, მომსახურების გაწევის) ადგილი - ქ. თბილისი, ლილო, სადგური №51 (სს „თელასის“ საწყობი).
  3. ინფორმაცია შეუძლია მოგვაწოდოს ყველა დაინტერესებულმა ფიზიკურმა და იურიდიულმა პირმა. შემოთავაზებული მასალა (მომსახურება) უნდა აკმაყოფილებდეს განსაზღვრულ ყველა ტექნიკურ მოთხოვნებს;    
  4. საქონლის შესახებ ტექნიკური ინფორმაცია შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ სს „თელასის“ ოფიციალური საიტიდან www.telasi.ge, განყოფილება „შესყიდვები“, ქვეგანყოფილება „გამოცხადებული შესყიდვები“, შესაბამისი აუცილებელი რეგისტრაციის გავლის შემდეგ. 
  5. პირებმა, რომლებსაც სურს ინფორმაციის წარმოდგენა, 2019 წლის 15 ოქტომბრამდე სს „თელასის“ მისამართზე ან ელ. ფოსტის მისამართზე maka.khimshiashvili@telasi.ge უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:  
  • კომერციული წინადადება ფორმატში PDF (ასლი - ფორმატში Word ან Excel)
  • ხელმოწერილი ხელმძღვანელი პირის მიერ;
  • ამონაწერი მეწარმეთა რეესტრიდან, რომელიც გაცემულ უნდა იქნას წინადადების წარმოდგენის თარიღამდე არაუმეტეს 30 დღით ადრე;
  • ტექნიკური წინადადება.

წინამდებარე მოთხოვნა არ წარმოადგენს შეტყობინებას შესყიდვის ჩატარების შესახებ, ოფერტას ან საჯარო ოფერტას და არ იწვევს დამკვეთის რაიმე ვალდებულების წარმოქმნას.  

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მოგვმართეთ შემდეგ ტელეფონის ნომრებსა და ელ. ფოსტის მისამართზე: +995 (32) 277-99-99 (შიდა  7759);  +995 599 349494; (procurment@telasi.ge, maka.khimshiashvili@telasi.ge).

Deadline: 
Tuesday, 15 October, 2019 - 18:00