სს "თელასი" აცხადებს №330.19.00026 გამარტივებულ პროცედურას პლასტმასის ჭურწლის შეძენაზე

 შესყიდვის შესახებ მოკლე ცნობა:

  1. შესყიდვის გეგმიური ღირებულება წლიური კომპლექსური შესყიდვების გეგმის მიხედვით 804.64 ლარი (დღგ-ს გარეშე)
  2. მასალის მოწოდების ვადები - ხელშეკრულების გაფორმებიდან  60-75  დღეში.
  3. მასალის რაოდენობა - 46 ცალი
  4. მასალის მოწოდების ადგილი (სამუშაოს/მომსახურების შესრულების ვადა) ქ.თბილისი ლილო, სად.51, სს თელასის საწყობი.
  5. გამარტივებულ შესყიდვაში მონაწილეობა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ იურიდიულ პირს. შემოთავაზებული მომსახურება უნდა აკმაყოფილებდეს დოკუმენტაციაში განსაზღვრულ ტექნიკურ მოთხოვნებს.
  6. კონკურენტული პროცედურის დოკუმენტაციის ჩამოტვირთვა შესაძლებელია სს „თელასის“ ოფიციალური საიტიდან www.telasi.ge - განყოფილება „შესყიდვები“, ქვეგანყოფილება - „განცხადებები“, შესაბამისი სავალდებულო რეგისტრაციის გავლის შემდეგ.
  7. გამარტივებულ შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველებმა, 2019  წლის 13 ივნისის 18:00 საათამდე სს „თელასის“ მისამართზე ან inga.jelia@telasi.ge ელექტრონული ფოსტის მისამართზე უნდა გამოაგზავნონ შემდები დოკუმენტები:
  • კომერციული წინადადება (ინვოისი ხელმოწერილი)
  • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან.
  • მასალის (სამუშაოს/მომსახურების) ტექნიკური მონაცემები.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ თქვენი წინადადების განხილვის შედეგად, შესაძლებელია ჩატარდეს მოლაპარაკებები (შეტყობინება გამოგეგზავნებათ ელექტრონული ფოსტით) მოწოდებული ფასის კლების შესახებ.

პროცედურებთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ შემდეგ ტელეფონის ნომრებსა და ელექტრონულ მისამართს:  ტელ: (995 32) 277 99 99 (დამ: 7752); +995 599 541608; procurment@telasi.geinga.jelia@telasi.ge

nike free run 5.0 UK

Deadline: 
Thursday, 13 June, 2019 - 18:00