№330.19.00218 წინადადებების ღია მოთხოვნა გაუქმებულია

გაცნობებთ. რომ №330.19.00218 წინადადებების ღია მოთხოვნა , ქსელის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასების სამუშაოების შესრულებაზე (მოკვლევის ჩატარება, სს "თელასის" მოწყობილობების შემოწმების განხორციელება და გამანაწილებელი ქსელის 110/35/10/6 კვ განვითარების პროგრამის შემუშავება 2020-2030 წწ. პერიოდზე), გაუქმებულია.

შესყიდვის პროცედურის მონაწილე კომპანიებს შეუძლიათ მიიღონ დოკუმენტების დალუქული კონვერტები 2019 წლის 22 მაისის 09:00 სთ-დან - 18:00 სთ-მდე.

პროცედურების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ მიმართოთ შემდეგი სატელეფონო ნომრებზე და ელ. ფოსტაზე: +995(32)277 99 99 (7784; 7759; 7524); procurment@telasi.ge

Air Max 95 VaporMax

Deadline: 
Wednesday, 22 May, 2019 - 18:00