№330.19.00105 წინადადებების ღია კოტირების ვადა გაგრძელებულია

გაცნობებთ, რომ №330.19.00105 წინადადებების ღია კოტირების  (უსაფრთხოების ბადე) საკონკურსო წინადადებების მიღების ვადა გაგრძელდა 2019 წლის 1 აპრილის  9:30 საათამდე.

საკონკურსო წინადადებების განხილვა შედგება 2019  წლის 1 აპრილის 11:00 საათზე.

დამატებითი ინფორმაცია პროცედურებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგ ნომრებზე და ელ. მისამართზე: +995(32) 277 99 99 (7784, 7759, 7524); procurment@telasi.ge

NIke Dunk SB MID

Deadline: 
Monday, 1 April, 2019 - 09:30