№330.18.00019 წინადადებების ღია მოთხოვნის ვადა გაგრძელებულია

გაცნობებთ, რომ ტექნიკური დავალების ცვლილებასთან დაკავშირებით (იხ.თანდართული ფაილი) №330.18.00019 წინადადებების ღია მოთხოვნის ასფალტის საფარის აღდგენაზე საკონკურსო წინადადებების მიღების ვადა გაგრძელდა 2018 წლის 15 მარტის 17:00 საათამდე.

საკონკურსო წინადადებების განხილვა შედგება 2018 წლის 16 მარტის 11:00 საათზე.

დამატებითი ინფორმაცია პროცედურებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგ ნომრებზე და ელ. მისამართზე: +995(32)277 99 99 (7784, 7759, 7524); procurment@telasi.ge

Deadline: 
Thursday, 15 March, 2018 - 17:00