№330.18.00028 წინასწარი ღია შერჩევის საკონკურსო წინადადებების მიღების ვადა გაგრძელებულია

გაცნობებთ, №330.18.00028 წინასწარი ღია შერჩევის შესყიდვების სერიებისთვის ჩარჩო ხელშეკრულებების (შეთანხმებების) დადების უფლებაზე წინადადებების დახურული მოთხოვნის შესყიდვის პროცედურების შემდგომი ჩატარების მიზნით, წინასწარი ღია შერჩევის გამარჯვებულებს შორის, შესყიდვების სერიებისთვის მიწის ჰორიზონტალური ბურღვის სამუშაოების შემსრულებლის/მენარდის შესარჩევად. საკონკურსო წინადადებების მიღების ვადა გაგრძელდა 2018 წლის 23 თებერვლის 17:00 საათამდე.

საკონკურსო წინადადებების განხილვა შედგება 2018 წლის 26 თებერვლის 11:00 საათზე.

დამატებითი ინფორმაცია პროცედურებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგ ნომრებზე და ელ. მისამართზე: +995(32)277 99 99 (7784, 7759, 7524); procurment@telasi.ge

Deadline: 
Friday, 23 February, 2018 - 17:00