№330.17.00285 წინადადების ღია მოთხოვნის ვადა გაგრძელებულია

გაცნობებთ, რომ №330.17.00285 წინადადების ღია მოთხოვნის პროგრამული უზრუნვეკყოვა SAP–ის მხარდაცერაზე მესამე პირის მიერ საკონკურსო წინადადებების მიღების ვადა გაგრძელდა 2018 წლის 19 თებერვლის 17:00 საათამდე.

საკონკურსო წინადადებების განხილვა შედგება 2018 წლის 20 თებერვლის 11:00 საათზე.

დამატებითი ინფორმაცია პროცედურებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგ ნომრებზე და ელ. მისამართზე: +995(32)277 99 99 (7784, 7759, 7524); procurment@telasi.ge

Deadline: 
Monday, 19 February, 2018 - 17:00