№330.17.00138 წინადადებების ღია მოთხოვნის ვადა გაგრძელებულია

გაცნობებთ, რომ №330.17.00138 წინადადებების ღია მოთხოვნის 0110 ცგპ-ს რეკონსტრუქციის სამშენებლო-სამონტაჟო და გაშვება-გაწყობის სამუშაოების შესრულებაზე "მზა მდგომარეობაში" და მოწყობილობების და მასალების ნაწილობრივ შესყიდვაზე საკონკურსო წინადადებების მიღების ვადა გაგრძელდა 2018 წლის 16 იანვრის 17:00 საათამდე.

საკონკურსო წინადადებების განხილვა შედგება 2018 წლის 17 იანვრის 11:00 საათზე.

დამატებითი ინფორმაცია პროცედურებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგ ნომრებზე და ელ. მისამართზე: +995(32)277 99 99 (7784, 7759, 7524); procurment@telasi.ge

Deadline: 
Tuesday, 16 January, 2018 - 17:00