სს "თელასი" აცხადებს №08.06/125 ფასთა ღია გამოკითხვას დ/ძ ამორტიზირებული კაბელების შეცვლის სამუშაოების ჩატარებაზე პროექტები №NV-44-45/17

  1. ფასთა ღია გამოკითხვაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ყველა დაინტერესებულ იურიდიულ, ფიზიკურ პირს ან ინდივიდუალურ მეწარმეს, ასევე მათ გაერთიანებებს,  რომელიც დარეგისტირებულია სს "თელასის" შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში. შეთავაზებული სამუშაოები უნდა აკმაყოფილებდეს დოკუმენტაციაში განსაზღვრულ ტექნიკურ მოთხოვნებს;
  2. პრეტენდენტებს შეუძლიათ ჩამოტვირთონ დოკუმენტაცია რუსულ ენაზე, ელექტრონული შესყიდვის გამოცხადებისთანავე, საიტიდან - www.telasi.ge - განყოფილება - „შესყიდვები“, ქვეგანყოფილება - „შესყიდვების ელექტრონული სისტემა“ ან ელექტრონული სისტემიდან - tenders.telasi.ge;
  3. დეტალური ინფორმაცია შესყიდვის ობიექტზე მოცემულია დოკუმენტაციაში;
  4. ელექტრონულ ვაჭრობაში მონაწილეობის წესები მოცემულია, როგორც დოკუმენტაციაში, ისე შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში, განყოფილებაში - „წესები“;
  5. ფასთა ღია გამოკითხვაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა ატვირთონ მთელი სატენდერო დოკუმენტაცია და ფასთა ცხრილი სს "თელასის" შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში PDF ფაილების სახით (საკვალიფიკაციო დოკუმენტები სკანირებული უნდა იყოს ერთ ცალკე ფაილად, ფასების ცხრილი ცალკე) პროცედურის სტატუსის „წინადადებების მიღება დაწყებულია“ დროს;
  6. ალტერნატიული წინადადებების წარდგენა დაუშვებელია;
  7. საკვალიფიკაციო მონაცემების დეტალური ჩამონათვალი, ტექნიკური მოთხოვნები დაყველა სხვა პირობა მითითებულია დოკუმენტაციაში;
  8. დოკუმენტაციის განხილვა შედგება განაცხადების შეტანის ვადის დასრულების შემდეგ.

დამატებითი ინფორმაცია პროცედურებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგ ნომრებზე და ელ. მისამართზე: +995(32)277 99 99 (შიდა 7759; 7524); procurment@telasi.ge

Air Jordan

Deadline: 
Friday, 23 June, 2017 - 17:00