სს "თელასი" აცხადებს №77-K-14 ღია კონკურსს აღრიცხვის ყუთების და კარადების შესყიდვაზე

  1. ღია კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა დაინტერესებულ იურიდიულ პირს, შემოთავაზებული საქონელი უნდა აკმაყოფილებდეს დოკუმენტაციაში განსაზღვრულ ტექნიკურ მოთხოვნებს.
  2. დოკუმენტაცია ქართულ ან რუსულ ენებზე პრეტენდენტებს გადაეცემათ მოთხოვნისთანავე, სამუშაო საათებში 2014 წლის 27 თებერვლის 18:00 საათამდე, შემდეგ მისამართზე - ქ.თბილისი, ვანის ქ. 3, სს "თელასის" სათაო ოფისი, საკონკურსო პროცედურების ორგანიზების სამსახური.
  3. დეტალური ინფორმაცია შესასყიდი ობიექტის შესახებ მოცემულია დოკუმენტაციაში.
  4. ღია კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა, საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, სხვა მოთხოვნილი ინფორმაცია და წინადადებები დედნების სახით უნდა წარმოადგინონ (ქართულ და რუსულ ენაზე, ერთი დახურული კონვერტით, თანდართული წერილით) 2014 წლის 28 თებერვლის 10:00-დან 13:00 საათამდე მისამართზე: ქ. თბილისი, ვანის ქ. 3, კანცელარია. საკონკურსო შემოთავაზება (მათ შორის წინადადება საქონლის მიწოდების შესახებ) უნდა იყოს ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული პრეტენდენტი ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მიერ.
  5. ალტერნატიული წინადადებების წარმოდგენა დაუშვებელია.
  6. საკვალიფიკაციო მონაცემების დეტალური ჩამონათვალი, ტექნიკური მოთხოვნები და ყველა სხვა პირობა მითითებულია დოკუმენტაციაში.
  7. დოკუმენტაციის განხილვა მოხდება 2014 წლის 28 თებერვლის 15:30 საათზე. მონაწილეებს, სურვილის შემთხევაში, ეძლევათ შესაძლებლობა დაესწრონ კომისიის სხდომას.

დამატებითი ინფორმაცია პროცედურებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგ ნომრებზე და ელ. მისამართზე: +995(32)2779999 (შიდა 7759; 7524); procurment@telasi.ge

Air Jordan VI 6 Shoes

Deadline: 
Friday, 28 February, 2014 - 13:00