გაცნობებთ რომ ...

გაცნობებთ რომ, №20/13 ღია ფასთა გამოკითხვის (სხვადასხვა ტიპის იზოლატორების შესყიდვა) საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღების  ვადა გაგრძელდა 2014 წლის 29 იანვრის 18:00  საათამდე.

საკონკურსო დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადაა  2014 წლის 30 იანვრის 10:00-დან 13:00 საათამდე.

საკონკურსო დოკუმენტაციის განხილვა მოხდება 2014 წლის  30 იანვრის 15:15 საათზე.

დამატებითი ინფორმაცია პროცედურებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგ ნომრებზე და ელ. მისამართზე +995(32)2779999 (7759: 7524); procurment@telasi.ge

Zoom Lebron XV 15 Low

Deadline: 
Thursday, 30 January, 2014 - 13:00