გაცნობებთ რომ ...

გაცნობებთ რომ, 2014 წლის  6 იანვარს გამოცხადებული ფასთა ღია გამოკითხვის №27/2(დებიტორელი დავალიანების შეფასებასა და ამოღებასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურება) საკონკურსო მოწვევის  მიღების  ვადა გაგრძელდა 2014 წლის 6 თებერვლის 18:00  საათამდე.

საკონკურსო დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადაა 2014 წლის 7 თებერვლის 10:00-დან 13:00 საათამდე.

საკონკურსო დოკუმენტაციის განხილვა მოხდება 2014 წლის 7 თებერვლის 15:00 საათზე.

დამატებითი ინფორმაცია პროცედურებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგ ნომრებზე და ელ. მისამართზე +995(32)2779999 (7759: 7524); procurment@telasi.ge

Deadline: 
Friday, 7 February, 2014 - 13:00