სს "თელასი" აცხადებს №330.22.00205 წინადადებების ღია მოთხოვნას გამანაწილებელი მოწყობილობების შესყიდვაზე

  1. წინადადებების ღია მოთხოვნაში მონაწილეობა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ იურიდიულ პირს, რომელიც დარეგისტრირებულია სს „თელასის“ (ს/ნ: 202052580, იურიდიული მისამართი: საქართველო, თბილისი 0119, ვანის ქ. №3) შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში.
  2. საკონკურსო დოკუმენტაციის ჩამოტვირთვა შესაძლებელია სს „თელასის“ ოფიციალური საიტიდან - www.telasi.ge - განყოფილება „შესყიდვები“, ქვეგანყოფილება - „განცხადებები“, შესაბამისი სავალდებულო რეგისტრაციის გავლის შემდეგ.
  3. პრეტენდენტებს წინადადებები (მხოლოდ PDF ფორმატში) შეუძლიათ ატვირთონ შესყიდვის გამოცხადებისთანავე – „დუკუმენტების მიღება დასრულებულია“ – სტატუსის გამოჩენამდე, საიტიდან - www.telasi.ge - განყოფილება - „შესყიდვები“, ქვეგანყოფილება - „შესყიდვების ელექტრონული სისტემა“ ან ელექტრონული სისტემიდან - tenders.telasi.ge. დოკუმენტების შეტანის ვადა 2022 წლის 4 თებერვლის 11:00 საათმდე.
  4. წინადადებების განხილვა მოხდება წინადადებების ჩაბარების ვადის გასვლის შემდეგ.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ შემდეგ სატელეფონო ნომრებზე და ელექტრონულ მისამართზე: +995 (32) 277-99-99 (დამ: 7752), procurment@telasi.ge g.jimshitashvili@telasi.ge

Deadline: 
Friday, 4 February, 2022 - 11:00