სს "თელასი" (ჯგუფი "ინტერრაო") აცხადებს №330.20.00614-3 შესყიდვის გამარტივებულ პროცედურას (ერთჯერადი და მრავალჯერადი პირბადეების შესყიდვა)

მოკლე ცნობები შესყიდვის შესახებ:

  1. მიწოდების ვადა  –  2-3დღე
  2. ინფორმაცია შეუძლიათ მიიღონ ყველა დაინტერესებულმა ფიზიკურმა და იურიდიულმა პირმა. შეთავაზებული საქონელი (მომსახურება) უნდა შეესაბამებოდეს ტექნიკურ მოთხოვნებს.
  3. პრეტენდენტებს წინადადებები (მხოლოდ PDF ფორმატში) შეუძლიათ ატვირთონ შესყიდვის გამოცხადებისთანავე – „დუკუმენტების მიღება დასრულებულია“ – სტატუსის გამოჩენამდე, საიტიდან - www.telasi.ge - განყოფილება - „შესყიდვები“, ქვეგანყოფილება - „შესყიდვების ელექტრონული სისტემა“ ან ელექტრონული სისტემიდან - tenders.telasi.ge. დოკუმენტების შეტანის ვადა 2020 წლის 11 ივნისის 17:00 საათმდე.

ინფორმაციის მიწოდების მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

  • კომერციული წინადადება ფორმატშიе pdf (ასლი ფორმატში Word ან Excel) ხელმძღვანელი პირის ხელმოწერით;
  • ამონაწერი მეწარმეთა რეესტრიდან, რომელიც გაცემულია წინადადების შეტანის თარიღამდე არა უმეტეს 30 დღით ადრე;
  • ტექნიკურ-კომერციული წინადადება მიწოდების DDP პირობებით.

საბაჟო წმენდასთან დაკავშირებით კითხვების წარმოქმნის შემთხვევაში (წარმოებს ელექტრონული დისტანციური ფორმით) შეიძლება კონსულტაციის მიღება ეკატერინე წვერიკმაზაშვილთან: e.tsverikmazashvili@Telasi.ge, ტელ. +995 (32) 277 99 99 (დამ: 7460), მობ: +995 555 500 155.

შეტყობინების დანართის სახით მიმაგრებულია ტექნიკური დავალება და მიწოდების შეთავაზებული გრაფიკი.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ მიმართოთ ტელეფონების შემდეგ ნომრებსა და ელექტრონულ მისამართზე: +995 (32) 277-99-99 (დამ. 7518); +995 599 555950946; (procurment@telasi.ge,  pavel.lobanov@telasi.ge, gegi.devdariani@telasi.ge)

adidas Yeezy Boost 350 V2 "Asriel" (Carbon) October 2020

Deadline: 
Thursday, 11 June, 2020 - 17:00