კომპანიის რეგისტრატორი

კომპანიის ფასიანი ქაღალდების მფლობელთა რეესტრის მწარმოებელია სს „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებული რეგისტრატორი“ - ფასიანი ქაღალდების დამოუკიდებელი რეგისტრატორი, ლიცენზია №70-0006, გაცემული საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისიის მიერ 2000 წლის 26 იანვარს. ფასიანი ქაღალდების წარმართვა ხორციელდება 2014 წლის 1 აპრილის №სრ-394\515 ხელშეკრულების შესაბამისად.

მისამართი: საქართველო, 0162, თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. №74ა (მოსაშვილის№11).
ტელ: (+99532) 222-53-51,  225-15-60
ფაქსი: (+99532) 225-15-60 

Best Nike Sneakers | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp