შეტყობინება აქციონერებს

2023 წლის 29 ნოემბერს სს "თელასი"-ს აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების ჩატარების შესახებ:

2023 წლის 25 ოქტომბერს სს "თელასი"-ს აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების ჩატარების შესახებ:

2023 წლის 31 მარტს სს "თელასი"-ს აქციონერთა საერთო წლიური (რიგითი) კრების ჩატარების შესახებ:

2022 წლის 31 აგვისტოს სს "თელასი"-ს აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების ჩატარების შესახებ:

 

2022 წლის 31 მარტს სს "თელასი"-ს აქციონერთა საერთო წლიური (რიგითი) კრების ჩატარების შესახებ: