კომპანიის აუდიტორი

საზოგადოების აუდიტორია კომპანია «EY Georgia LLC».