სს "თელასი" აცხადებს №330.18.00265-00266 ფასთა ღია გამოკითხვას:

  • ლოტი 1 - 330.18.00265 -საოფისე ავეჯი

  • ლოტი 2 - 330.18.00266 - საოფისე სკამები და სავარძლები

  1. ფასთა ღია გამოკითხვაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ყველა დაინტერესებულ იურიდიულ, ფიზიკურ პირს ან ინდივიდუალურ მეწარმეს, ასევე მათ გაერთიანებებს,  რომელიც დარეგისტირებულია სს "თელასის" შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში. შეთავაზებული მასალა უნდა აკმაყოფილებდეს დოკუმენტაციაში განსაზღვრულ ტექნიკურ მოთხოვნებს;
  2. პრეტენდენტებს შეუძლიათ ჩამოტვირთონ დოკუმენტაცია რუსულ ენაზე, ელექტრონული  შესყიდვის გამოცხადებისთანავე, საიტიდან - www.telasi.ge - განყოფილება - "შესყიდვები", ქვეგანყოფილება - "შესყიდვების ელექტრონული სისტემა" ან ელექტრონული სისტემიდან - tenders.telasi.ge;
  3. დეტალური ინფორმაცია შესყიდვის ობიექტზე მოცემულია დოკუმენტაციაში;
  4. ელექტრონულ ვაჭრობაში მონაწილეობის წესები მოცემულია, როგორც დოკუმენტაციაში, ისე შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში, განყოფილებაში - "წესები";
  5. ფასთა ღია გამოკითხვაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა ატვირთონ მთელი სატენდერო დოკუმენტაცია და ფასთა ცხრილი სს "თელასის" შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში PDF ფაილების სახით (საკვალიფიკაციო დოკუმენტები სკანირებული უნდა იყოს ერთ ცალკე ფაილად, ფასების ცხრილი ცალკე) პროცედურის სტატუსის "წინადადებების მიღება დაწყებულია" დროს;
  6. ალტერნატიული წინადადებების წარდგენა დაუშვებელია;
  7. საკვალიფიკაციო მონაცემების დეტალური ჩამონათვალი, ტექნიკური მოთხოვნები დაყველა სხვა პირობა მითითებულია დოკუმენტაციაში;
  8. დოკუმენტაციის განხილვა შედგება განაცხადების შეტანის ვადის დასრულების შემდეგ.

პროცედურებთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, დაგვიკავშირდით ტელეფონების შემდეგ ნომრებსა და ელექტრონულ მისამართზე: +995 (32) 277-99-99 (დამ: 7759, 7524); procurment@telasi.ge

Deadline: 
Monday, 12 March, 2018 - 13:00