სს “თელასი” აცხადებს № 330.18.00041-00046 ფასთა ღია გამოკითხვას:

I ლოტი №330.18.00041 - სამეწარმეო ინსტრუმენტები და მოწყობილობა (ელექტროდი და მატრიცა)

II ლოტი №330.18.00042 - სამეწარმეო ინსტრუმენტები და მოწყობილობა (კიბეები)

III ლოტი №330.18.00044 - სამეწარმეო ინსტრუმენტები და მოწყობილობა (მკვნეტარა, მეტრიანი)

IV ლოტი №330.18.00045 - სამეწარმეო ინსტრუმენტები და მოწყობილობა (ნიჩაბი,წერაქვი)

V ლოტი №330.18.00046იზოლირებული ინსტრუმენტები და დაცვის საშვალებები

 

  1. ფასთა ღია გამოკითხვაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ყველა დაინტერესებულ იურიდიულ, ფიზიკურ პირს ან ინდივიდუალურ მეწარმეს, ასევე მათ გაერთიანებებს,  რომელიც დარეგისტირებულია სს "თელასის" შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში. შეთავაზებული სამუშაოები უნდა აკმაყოფილებდეს დოკუმენტაციაში განსაზღვრულ ტექნიკურ მოთხოვნებს;
  2. პრეტენდენტებს შეუძლიათ ჩამოტვირთონ დოკუმენტაცია რუსულ ენაზე, ელექტრონული შესყიდვის გამოცხადებისთანავე, საიტიდან - www.telasi.ge - განყოფილება - "შესყიდვები", ქვეგანყოფილება - "შესყიდვების ელექტრონული სისტემა" ან ელექტრონული სისტემიდან - tenders.telasi.ge;
  3. დეტალური ინფორმაცია შესყიდვის ობიექტზე მოცემულია დოკუმენტაციაში;
  4. ელექტრონულ ვაჭრობაში მონაწილეობის წესები მოცემულია, როგორც დოკუმენტაციაში, ისე შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში, განყოფილებაში - "წესები";
  5. ფასთა ღია გამოკითხვაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა ატვირთონ მთელი სატენდერო დოკუმენტაცია და ფასთა ცხრილი სს "თელასის" შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში PDF ფაილების სახით (საკვალიფიკაციო დოკუმენტები სკანირებული უნდა იყოს ერთ ცალკე ფაილად, ფასების ცხრილი ცალკე)     პროცედურის სტატუსის "წინადადებების მიღება დაწყებულია" დროს;
  6. ალტერნატიული წინადადებების წარდგენა დაუშვებელია;
  7. საკვალიფიკაციო მონაცემების დეტალური ჩამონათვალი, ტექნიკური მოთხოვნები დაყველა სხვა პირობა მითითებულია დოკუმენტაციაში;
  8. დოკუმენტაციის განხილვა შედგება განაცხადების შეტანის ვადის დასრულების შემდეგ.

პროცედურებთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, დაგვიკავშირდით ტელეფონების შემდეგ ნომრებსა და ელექტრონულ მისამართზე: +995 (32) 277-99-99 (დამ: 7759, 7524); procurment@telasi.ge

Deadline: 
Friday, 9 March, 2018 - 13:00