№330.18.00018 წინადადებების ღია მოთხოვნის ვადა გაგრძელებულია

გაცნობებთ, რომ №330.18.00018 წინადადებების ღია მოთხოვნის "საბურთალო-1", "საბურთალო-3" 35 კვ. ორჯაჭვიანი სხ-ის რეკონსტრუქციის პროექტირებაზე, ქს "დიდუბე"-დან ქს "საბურთალო-1"-მდე და 35 კვ. სხ "საბურთალო-2", "საბურთალო-" ქს "დიდუბე"-დან ქს "სანაპირო"-მდე საკონკურსო წინადადებების მიღების ვადა გაგრძელდა 2018 წლის 16 თებერვლის 17:00 საათამდე. 

საკონკურსო წინადადებების განხილვა შედგება 2018 წლის 19 თებერვლის 11: 00 საათზე.

დამატებითი ინფორმაცია პროცედურებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგ ნომრებზე და ელ. მისამართზე: +995(32)277 99 99 (7784, 7759, 7524); procurment@telasi.ge

Deadline: 
Friday, 16 February, 2018 - 17:00