№330.18.00014 წინადადებების ღია მოთხოვნის ვადა გაგრძელებულია

გაცნობებთ, რომ №330.18.00014 წინადადებების ღია მოთხოვნის ელექტრომოწყობილობების გადაძაბვისგან დაცვის, ქს "სოლოლაკის" 6 კვ. ქსელში მიწაზე ერთფაზა შერთვის დროს სარელეო დაცვის სელექტიურობის ამაღლების ღონისძიებების და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმეტაციის  შემუშვებაზე საკონკურსო წინადადებების მიღების ვადა გაგრძელდა 2018 წლის 16 თებერვლის 17:00 საათამდე.

საკონკურსო წინადადებების განხილვა შედგება 2018 წლის 19 თებერვლის 11:00 საათზე.

დამატებითი ინფორმაცია პროცედურებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგ ნომრებზე და ელ. მისამართზე: +995(32)277 99 99 (7784, 7759, 7524); procurment@telasi.ge

Deadline: 
Friday, 16 February, 2018 - 17:00