№9 ღია აუქციონში მონაწილეობაზე განაცხადის მიღების ვადა გაგრძელებულია

გაცნობებთ, რომ  №9 ღია აუქციონში მონაწილეობაზე განაცხადის მიღების ვადა გაგრძელდა 2018 წლის 18 იანვრის 11:00 საათამდე.

ღია აუქციონი ჩატარდება და შედეგების შეჯამება მოხდება 2018 წლის 18 იანვრის 12:00 საათზე.

დამატებითი ინფორმაცია ღია აუქციონთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგ ნომერზე: +995(32) 277 99 99 (7524), სს "თელასის" საკონკურსო პროცედურების სამსახური

Deadline: 
Thursday, 18 January, 2018 - 11:00