განცხადება №51/146 წინადადებების ღია მოთხოვნის გაუქმების შესახებ

გაცნობებთ, რომ №51/146 წინადადებების ღია მოთხოვნა (კარტრიჯების შესყიდვა) გაუქმებულია.

შესყიდვის პროცედურაში მონაწილე კომპანიებს შეუძლიათ გაიტანონ წარმოდეგენილი დალუქული საკონკორსო დოკუმენტაცია.

საკონკურსო დოკუმენტაციის გატანა შეასაძლებელია 2017 წლის 20 სექტემბრიდან, 09:00 სთ–დან 18:00 სთ-მდე.

მის. ქ.თბილისი ვანის ქ №3 სს "თელასის"  სათაო ოფისი

დამატებითი ინფორმაცია პროცედურებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგ ნომრებზე და ელ. მისამართზე: +995(32)2779999 (7759, 7524); procurment@telasi.ge