კომპანია "თელასში" რიგის მართვის ელექტრონული სისტემა დამონტაჟდა