გაცნობებთ რომ, 20 ნოემბერს გამოცხადებული ფასთა ღია გამოკითხვის(№20.11/137 სხვადასხვა ტიპის საკლემე ბლოკების შესყიდვა) დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა გაგრძელდა 2013 წლის 2დეკემბრის 10:00-დან 12:30 საათამდე

27 ნოემბერი 2013 წ.


გაცნობებთ რომ, 20 ნოემბერს გამოცხადებული ფასთა ღია გამოკითხვის  (№20.11/137 სხვადასხვა ტიპის საკლემე ბლოკების შესყიდვა) დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა გაგრძელდა  2013 წლის  2 დეკემბრის 10:00-დან 12:30 საათამდე


დოკუმენტაციის განხილვა მოხდება 2013 წლის 2 დეკემბრის 16:30 საათზე.


დამატებითი ინფორმაცია  პროცედურებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მიიღოთ  შემდეგ ნომრებზე და ელ. მისამართზე +995 (32) 2779853, +995 (32) 2779855; nino.nikolaishvili @telasi.ge: irina.gamzardia@telasi.ge