განცხადება

12 ნოემბერი 2013 წ/


განცხადება


სს ”თელასის“ ელექტროენერგიის კომერციული აღრიცხვის ავტომატიზირებული სისტემისთვის (ეკაას) მრიცხველების შესყიდვაზე, 2013 წლის 23 ოქტომბრის   №22.10-K-33 საკონკურსო დოკუმენტაციის დაზუსტების თაობაზე. 


პრეტენდენტებს საკონკურსო წინადადებების განფასება შეუძლიათ როგორც ლარში, ასევე აშშ დოლარში. უცხოურ ვალუტაში წარმოდგენილი წინადადებები გადაყვანილი იქნება ლარში, წინადადებების გახსნის დღისთვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსის შესაბამისად.

¡Ups!