სს "თელასის" 2018 წლის პირველი ნახევრის ოპერაციული მაჩვენებლები

კომპანია "თელასმა" 2018 წლის პირველი ნახევრის ოპერაციული მაჩვენებლები გამოაქვეყნა.

მაჩვენებელი

2018წლის

6 თვე

2017წლის

6 თვე

+/-

ელექტროგადამცემი ხაზების საერთო სიგრძე, კმ

5 511

5 216

+5,7%

ქსელში გაშვებული ელექტროენერგია, მლნ კვტ*სთ

1 501

1 420

+5,7%

მომხმარებელთა რაოდენობა, ათას

618,3

591,7

+4,5%

2018 წლის პირველ ნახევარში კომპანია „თელასმა“ 1 501 მილიონი კვტ*სთ ელექტროენერგია მოიხმარა, რაც 5,7% (81 მილიონი კვტ*სთ-ით) აღემატება 2017 წლის პირველი ნახევრის მოხმარების მოცულობას (1 420 მილიონი კვტ*სთ). ელექტროენერგიის მოხმარების მოცულობის მატება ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარებამ და ახალი მომხმარებელთა რაოდენობის 4,5% (26,6 ათასით) ზრდამ გამოიწვია.

2018 წლის იანვარ-ივნისში 2017 წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 5,5%-ით (75 მილიონი კვტ*სთ-ით) გაიზარდა მომხმარებელზე დარიცხული ელექტროენერგიის მოცულობა და 1 450 მილიონი კვტ*სთ-ი შეადგინა. ამ მაჩვენებლის ზრდა ელექტროენერგიის მოხმარების მატებამ განაპირობა.

2018 წლის 6 თვის მონაცემებით კომპანიის ელექტროგადამცემი ხაზების საერთო სიგრძემ 5 511 კმ შეადგინა, რაც 5,7%-ით (295 კმ-ით) აღემატება 2017 წლის 6 თვის მაჩვენებელს (5 216 კმ). კომპანიის ელექტროგადამცემი ხაზების საერთო სიგრძე ქსელის განვითარების, აბონენტთა რაოდენობის მატების და რეკონსტრუქცია-მოდერნიზების სამუშაოების ჩატარების შედეგად გაიზარდა.

 

***
სს „თელასი“ ერთ-ერთი მსხვილი კომპანიაა საქართველოში ელექტროენერგიის დისტრიბუციის დარგში, რომელიც  ახორციელებს  ელექტროენერგიის განაწილებას თბილისში. კომპანია ელექტროენერგიას აწვდის 500 ათასზე მეტ მომხმარებელს. 2003 წლის აგვისტოში სს „თელასი“ „ინტერ რაო“–ს შემადგენლობაში შევიდა. „ინტერ რაო“-ს მფლობელობაშია „თელასის“ აქციათა 75%, ხოლო 25%-მდე  სახელმწიფოს საკუთრებაა.

ჯგუფი „ინტერ რაო“- დივერსიფიცირებული ენერგეტიკული  ჰოლდინგია, რომელიც რუსეთსა და მის საზღვრებს გარეთ ელექტროენერგეტიკის სფეროს მრავალ სეგმენტში მონაწილეობს. კომპანიას  რუსეთის ელექტროენერგიის იმპორტ-ექსპორტის დარგში ლიდერის პოზიცია უკავია, მისი წილი  აქტიურად იზრდება გენერაციის და რეალიზაციის სეგმენტებში, ასევე  ავითარებს ბიზნესის ახალ მიმართულებებს. „ინტერ რაო“-ს სტრატეგია მიმართულია  გლობალური ენერგეტიკული კომპანიის შექმნისკენ, რომელიც მსოფლიო ენერგეტიკული ბაზრის ერთერთი გადამწყვეტი მოთამაშე იქნება. „ინტერ რაო“-ს ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი ელექტროსადგურების დადგმული სიმძლავრე 33 გიგავატს შეადგენს.

adidas superstar damen glitzer silber