სს "თელასის" 2016 წლის ოპერაციული მაჩვენებლები

კომპანია „თელასმა“ 2016 წლის ოპერაციული მაჩვენებლები გამოაქვეყნა.

მაჩვენებელი

2016  წ.

2015წ.

+/-

ელექტროგადამცემი ხაზების საერთო სიგრძე, კმ

5 082

4 826

+5,3%

ქსელში გაშვებული ელექტროენერგია, მლნ.კვტ*სთ

2 788,7

2 419,4

+15,3%

მომხმარებელთა რაოდენობა, ათას.

578,1

558,4

+3,5%

2016 წლის მონაცემებით კომპანია „თელასმა“ 2 მილიარდ 788,7 მილიონი კვტ*სთ ელექტროენერგია მოიხმარა, რაც 15,3% (369,3 მლნ. კვტ*სთ-ით) აღემატება 2015 წლის მოხმარების მოცულობას (2 მილიარდ 419,4 მილიონი კვტ*სთ). ელექტროენერგიის მოხმარების მოცულობის მატება ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარებამ და მომხმარებელთა რაოდენობის ზრდამ გამოიწვია.   

2015 წელთან შედარებით 2016 წელს 15,7%-ით (355,8 მლნ. კვტ*სთ-ით) გაიზარდა მომხმარებელზე დარიცხული ელექტროენერგიის რაოდენობა და 2 მილიარდ 629,3 მილიონი კვტ*სთ-ი შეადგინა. ამ მაჩვენებლის ზრდა ელექტროენერგიის მოხმარების მატებამ განაპირობა.

სს „თელასის“ აბონენტთა რაოდენობა 2016 წელს 2015 წელთან შედარებით 3,5%-ით (19,7 ათასი აბონენტით) გაიზარდა და 578,1 ათასი აბონენტი შეადგინა, საიდანაც 522,7 ათასი  - ფიზიკური პირია, ხოლო 55,4 ათასი – იურიდიური პირი.  

2016 წლის მონაცემებით კომპანიის ელექტროგადამცემი ხაზების საერთო სიგრძემ 5 082 კმ შეადგინა, რაც 5,3%-ით (256 კმ-ით) აღემატება 2015 წლის მაჩვენებელს (4 826 კმ). კომპანიის ელექტროგადამცემი ხაზების საერთო სიგრძე ქსელის განვითარების, აბონენტთა რაოდენობის მატების და რეკონსტრუქცია-მოდერნიზების სამუშაოების ჩატარების შედეგად გაიზარდა.

 

***
სს „თელასი“ ერთ-ერთი მსხვილი კომპანიაა საქართველოში ელექტროენერგიის დისტრიბუციის დარგში, რომელიც  ახორციელებს  ელექტროენერგიის განაწილებას თბილისში. კომპანია ელექტროენერგიას აწვდის 500 ათასზე მეტ მომხმარებელს. 2003 წლის აგვისტოში სს „თელასი“ „ინტერ რაო“–ს შემადგენლობაში შევიდა. „ინტერ რაო“-ს მფლობელობაშია „თელასის“ აქციათა 75%, ხოლო 25%-მდე  სახელმწიფოს საკუთრებაა.

***
ჯგუფი „ინტერ რაო“- დივერსიფიცირებული ენერგეტიკული  ჰოლდინგია, რომელიც რუსეთსა და მის საზღვრებს გარეთ ელექტროენერგეტიკის სფეროს მრავალ სეგმენტში მონაწილეობს. კომპანიას  რუსეთის ელექტროენერგიის იმპორტ-ექსპორტის დარგში ლიდერის პოზიცია უკავია, მისი წილი  აქტიურად იზრდება გენერაციის და რეალიზაციის სეგმენტებში, ასევე  ავითარებს ბიზნესის ახალ მიმართულებებს. „ინტერ რაო“-ს სტრატეგია მიმართულია  გლობალური ენერგეტიკული კომპანიის შექმნისკენ, რომელიც მსოფლიო ენერგეტიკული ბაზრის ერთერთი გადამწყვეტი მოთამაშე იქნება. „ინტერ რაო“-ს ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი ელექტროსადგურების დადგმული სიმძლავრე 33 გიგავატს შეადგენს.

Nike