კომპანია "თელასმა" საბურთალოს რაიონის ელექტრომომარაგების საიმედოობა გაზარდა

საბურთალოს რაიონის ელექტრომომარაგების საიმედოობის გაზრდის მიზნით კომპანია "თელასმა" ექსპლუატაციაში გაუშვა ახალი 35-კილოვოლტიანი გადამცემი ხაზი "საბურთალო-4".

საჰაერო ხაზი, რომლის სიგრძე 1,1 კილომეტრს შეადგენს, ერთმანეთთან აკავშირებს ქვესადგურებს "დიდუბე-220" და "სანაპირო".

ჩატარებული სამუშაოების შედეგად გაუმჯობესდა საბურთალოს რაიონის 19 ათასამდე აბონენტის, მათ შორის სასიცოცოხლო მნიშვნელობის ობიექტების, ელექტრომომარაგების ხარისხი და საიმედოობა.

 

***სს „თელასი“ ერთ-ერთი მსხვილი კომპანიაა საქართველოში ელექტროენერგიის დისტრიბუციის დარგში, რომელიც  ახორციელებს  ელექტროენერგიის განაწილებას თბილისში. კომპანია ელექტროენერგიას აწვდის 500 ათასზე მეტ მომხმარებელს. 2003 წლის აგვისტოში სს „თელასი“ „ინტერ რაო“–ს შემადგენლობაში შევიდა. „ინტერ რაო“-ს მფლობელობაშია „თელასის“ აქციათა 75%, ხოლო 25%-მდე  სახელმწიფოს საკუთრებაა.

***ჯგუფი „ინტერ რაო“- დივერსიფიცირებული ენერგეტიკული  ჰოლდინგია, რომელიც რუსეთსა და მის საზღვრებს გარეთ ელექტროენერგეტიკის სფეროს მრავალ სეგმენტში მონაწილეობს. კომპანიას  რუსეთის ელექტროენერგიის იმპორტ-ექსპორტის დარგში ლიდერის პოზიცია უკავია, მისი წილი  აქტიურად იზრდება გენერაციის და რეალიზაციის სეგმენტებში, ასევე  ავითარებს ბიზნესის ახალ მიმართულებებს. „ინტერ რაო“-ს სტრატეგია მიმართულია  გლობალური ენერგეტიკული კომპანიის შექმნისკენ, რომელიც მსოფლიო ენერგეტიკული ბაზრის ერთერთი გადამწყვეტი მოთამაშე იქნება. „ინტერ რაო“-ს ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი ელექტროსადგურების დადგმული სიმძლავრე 35 გიგავატს შეადგენს.

 

Zoom With Nike