კომპანია "თელასმა" ქვესადგურში "დიდუბე-220" 6/10-კილოვოლტიანი სექციის რეკონსტრუქციის სამუშაოები დაასრულა

კომპანია „თელასმა“ ქვესადგურში „დიდუბე-220“ 6/10-კილოვოლტიანი სექციის რეკონსტრუქციის და მოდერნიზების სამუშაოები დაასრულა. აღნიშნული ქვესადგური ელექტროენერგიით 16 500 აბონენტს უზრუნველყოფს.

ქვესადგურში 6-კილოვოლტიან დახურულ გამანაწილებელ მოწყობილობებზე მოძველებული ზეთოვანი ამომრთველები შეიცვალა თანამედროვე ვაკუუმური ამომრთველებით; განახლდა საკაბელო მეურნეობა და დასრულდა ყველა სამშენებლო სამუშაო.

ჩატარებული სამუშაოების შედეგად გაუმჯობესდა ქვესადგურის მართვა და კონტროლი, გაიზარდა მოწყობილობების ტექნიკური მომსახურების უსაფრთხოების დონე, ამაღლდა ქვესადგურის მუშაობის ეფექტიანობა, რაც საბოლოო ჯამში დიდუბის რაიონის აბონენტების ელექტრომომარაგების საიმედოობას და ხარისხს გააუმჯობესებს.

 

*** სს „თელასი“ ერთ-ერთი მსხვილი კომპანიაა საქართველოში ელექტროენერგიის დისტრიბუციის დარგში, რომელიც  ახორციელებს  ელექტროენერგიის განაწილებას თბილისში. კომპანია ელექტროენერგიას აწვდის 500 ათასზე მეტ მომხმარებელს. 2003 წლის აგვისტოში სს „თელასი“ „ინტერ რაო“–ს შემადგენლობაში შევიდა. „ინტერ რაო“-ს მფლობელობაშია „თელასის“ აქციათა 75%, ხოლო 25%-მდე  სახელმწიფოს საკუთრებაა.

*** ჯგუფი „ინტერ რაო“- დივერსიფიცირებული ენერგეტიკული  ჰოლდინგია, რომელიც რუსეთსა და მის საზღვრებს გარეთ ელექტროენერგეტიკის სფეროს მრავალ სეგმენტში მონაწილეობს. კომპანიას  რუსეთის ელექტროენერგიის იმპორტ-ექსპორტის დარგში ლიდერის პოზიცია უკავია, მისი წილი  აქტიურად იზრდება გენერაციის და რეალიზაციის სეგმენტებში, ასევე  ავითარებს ბიზნესის ახალ მიმართულებებს. „ინტერ რაო“-ს სტრატეგია მიმართულია  გლობალური ენერგეტიკული კომპანიის შექმნისკენ, რომელიც მსოფლიო ენერგეტიკული ბაზრის ერთერთი გადამწყვეტი მოთამაშე იქნება. „ინტერ რაო“-ს ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი და მის მმართველობაში მყოფი  ელექტროსადგურების დადგმული სიმძლავრე 34 გიგავატს შეადგენს.