სს "თელასი"-ს 2023 წლის პირველი კვარტლის ოპერაციული მაჩვენებლები

კომპანია „თელასმა“ 2023 წლის პირველი კვარტლის ოპერაციული მაჩვენებლები გამოაქვეყნა.

მაჩვენებელი

2022წლის

I კვარტალი

2021წლის

I კვარტალი

+/-

ელექტროგადამცემი ხაზების საერთო სიგრძე, კმ

6700

6456

+3,8%

ქსელში გაშვებული ელექტროენერგია, მლრდ კვტ*სთ

0,924

0,870

+6,2%

მომხმარებელთა რაოდენობა, ათას

730

708,7

+3%

2023 წლის პირველ კვარტალში კომპანია „თელასმა“ 0,924 მილიარდი კვტ*სთ ელექტროენერგია გაანაწილა, რაც 6,2% (54 მილიონი კვტ*სთ-ით) აღემატება 2022 წლის პირველ კვარტალში განაწილებული ელექტროენერგიის მოცულობას. აღნიშნული მატება ქვეყანაში ეკონომიკური აქტივობისა და ახალი აბონენტთა რაოდენობის ზრდამ განაპირობა.

სს „თელასის“ აბონენტთა რაოდენობა 2023 წლის იანვარი-მარტის მონაცემებით 2022 წლის იგივე პერიოდთან შედარებით 3%-ით (21,3 ათასი აბონენტით) გაიზარდა და 730 ათასი აბონენტი შეადგინა, საიდანაც 655,7 ათასი  - ფიზიკური პირია, ხოლო 74,3 ათასი – იურიდიური პირი. 

2023 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით კომპანიის ელექტროგადამცემი ხაზების საერთო სიგრძემ 6 700 კმ შეადგინა, რაც 3,8%-ით (244 კმ-ით) აღემატება 2022 წლის პირველი კვარტლის მაჩვენებელს (6 456 კმ). კომპანიის ელექტროგადამცემი ხაზების საერთო სიგრძე ქსელის განვითარების, რეკონსტრუქციისა და მოდერნიზების სამუშაოების ჩატარების შედეგად გაიზარდა.