სს "თელასი"-ს 2022 წლის პირველი ნახევრის ოპერაციული მაჩვენებლები

კომპანია "თელასმა" 2022 წლის პირველი ნახევრის ოპერაციული მაჩვენებლები გამოაქვეყნა.  

მაჩვენებელი

2022წლის

6 თვე

2021წლის

 6 თვე

+/-

ელექტროგადამცემი ხაზების საერთო სიგრძე, კმ

6 498

6215

+4,6%

ქსელში გაშვებული ელექტროენერგია, მლრდ კვტ*სთ

1,481

1,360

+8,9%

მომხმარებელთა რაოდენობა, ათას

714,7

692

+3,3%

2022 წლის პირველ ნახევარში კომპანია „თელასმა“ 1,481 მილიარდი კვტ*სთ ელექტროენერგია გაანაწილა, რაც 8,9% (121 მილიონი კვტ*სთ-ით) აღემატება 2021 წლის ამავე  პერიოდში განაწილებული ელექტროენერგიის მოცულობას. აღნიშნული მატება ქვეყანაში ეკონომიკური აქტივობის და ახალი აბონენტთა რაოდენობის ზრდამ განაპირობა.

სს "თელასი"-ს აბონენტთა რაოდენობა 2022 წლის იანვარ-ივნისის მონაცემებით 2021 წლის იანვარ-ივნისთან შედარებით 3,3%-ით (22,7 ათასი აბონენტით) გაიზარდა და 714,7 ათასი აბონენტი შეადგინა, საიდანაც 644,3 ათასი  - ფიზიკური პირია, ხოლო 70,4 ათასი – იურიდიური პირი. 

2022 წლის ექვსი თვის მონაცემებით კომპანიის ელექტროგადამცემი ხაზების საერთო სიგრძემ 6 498 კმ შეადგინა, რაც 4,6%-ით (283 კმ-ით) აღემატება 2021 წლის ექვსი თვის მაჩვენებელს (6 215 კმ). კომპანიის ელექტროგადამცემი ხაზების საერთო სიგრძე ქსელის განვითარების, რეკონსტრუქციის და მოდერნიზების სამუშაოების ჩატარების შედეგად გაიზარდა.