სს "თელასის" 2021 წლის 9 თვის ოპერაციული მაჩვენებლები

კომპანია „თელასმა“ 2021 წლის 9 თვის ოპერაციული მაჩვენებლები გამოაქვეყნა. 

მაჩვენებელი

2021წლის

9 თვე

2020წლის

9 თვე

+/-

ელექტროგადამცემი ხაზების საერთო სიგრძე, კმ

6284

6016

+4,4%

ქსელში გაშვებული ელექტროენერგია, მლრდ კვტ*სთ

2,070

1,961

+5,6%

მომხმარებელთა რაოდენობა, ათას

697,4

674

+3,5%

2021 წლის 9 თვეში კომპანია „თელასმა“ 2,070 მილიარდი კვტ*სთ ელექტროენერგია გაანაწილა, რაც 5,6% (109 მილიონი კვტ*სთ-ით) აღემატება 2020 წლის ამავე პერიოდში განაწილებული ელექტროენერგიის მოცულობას. აღნიშნული მატება ქვეყანაში ეკონომიკური აქტივობის და ახალი აბონენტთა რაოდენობის ზრდამ განაპირობა.

სს „თელასის“ აბონენტთა რაოდენობა 2021 წლის 9 თვის მონაცემებით 2020 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 3,5%-ით (23,7 ათასი აბონენტით) გაიზარდა და 697,4 ათასი აბონენტი შეადგინა, საიდანაც 628,5 ათასი  - ფიზიკური პირია, ხოლო 68,9 ათასი – იურიდიური პირი. 

2021 წლის იანვარ-სექტემბრის მონაცემებით კომპანიის ელექტროგადამცემი ხაზების საერთო სიგრძემ 6 284 კმ შეადგინა, რაც 4,4%-ით (268 კმ-ით) აღემატება 2020 წლის იანვარ-სექტემბრის მაჩვენებელს (6 016 კმ). კომპანიის ელექტროგადამცემი ხაზების საერთო სიგრძე ქსელის განვითარების, რეკონსტრუქციის და მოდერნიზების სამუშაოების ჩატარების შედეგად გაიზარდა.

***

სსთელასი ერთ-ერთი მსხვილი ქსელური კომპანიაა საქართველოში, რომელიც ახორციელებს ელექტროენერგიის განაწილებას თბილისში. კომპანია ემსახურება 600 ათასზე მეტ აბონენტს. 2003 წლის აგვისტოში სს „თელასი“ „ინტერ რაო“–ს შემადგენლობაში შევიდა. „ინტერ რაო“-ს მფლობელობაშია „თელასის“ აქციათა 75%, ხოლო 25%-მდე შპს "ბესტ ენერჯი გრუპ"-ის საკუთრებაა. www.telasi.ge 
ჯგუფიინტერრაო- დივერსიფიცირებული ენერგეტიკული ჰოლდინგია, რომელიც რუსეთსა და მის საზღვრებს გარეთ ელექტროენერგეტიკის სფეროს მრავალ სეგმენტში მონაწილეობს. კომპანიას რუსეთის ელექტროენერგიის იმპორტ-ექსპორტის დარგში ლიდერის პოზიცია უკავია, მისი წილი  აქტიურად იზრდება გენერაციის და რეალიზაციის სეგმენტებში, ასევე  ავითარებს ბიზნესის ახალ მიმართულებებს. „ინტერ რაო“-ს სტრატეგია მიმართულია გლობალური ენერგეტიკული კომპანიის შექმნისკენ, რომელიც მსოფლიო ენერგეტიკული ბაზრის ერთერთი გადამწყვეტი მოთამაშე იქნება. „ინტერ რაო“-ს ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი ელექტროსადგურების დადგმული სიმძლავრე 31 გიგავატს შეადგენს. www.interrao.ru