მასალები

სს “თელასი” სხვადასხვა მასალების რეალიზაციის მიზნით აცხადებს №5 ღია აუქციონს.

აუქციონის ორგანიზატორი: სს "თელასი".

მისამართი: ქ. თბილისი, 0119, ვანის ქ. №3.

პროცედურის დოკუმენტაციის ჩამოტვირთვა შესაძლებელია სს „თელასის“ ოფიციალური საიტიდან, www.telasi.ge - განყოფილება „შესყიდვები“, ქვეგანყოფილება - „გამოცხადებული შესყიდვები“ და https://www.eauction.ge/.

შესაბამისი სავალდებულო რეგისტრაციის გავლის შემდეგ. სირთულის შემთხვევაში მიმართეთ სს „თელასის“ საკონკურსო პროცედურების ორგანიზების სამსახურს:  595333909, nodar.khurtsilava@telasi.ge.

გაყიდვა ხორციელდება უშუალოდ აუქციონის მოედანზე https://www.eauction.ge/Home/Search/W3sia2V5IjoiQ2F0ZWdvcnlJRCIsInZhbHVlIjowfSx7ImtleSI6Ik9yZ2FuaXphdGlvbklkQWR2YyIsInZhbHVlIjoiMTA1NzEifV0=/1

ნებისმიერი წინადადება, რომელიც დაკავშირებულია გამოუყენებელი სმფ-ების ყიდვასთან ნაკლები რაოდენობით ან სხვა შეცვლილი პარამეტრებით, მიღებული იქნება nodar.khurtsilava@telasi.ge. ან ტელეფონით 595333909

№5 ღია აუქციონში  მონაწილეობაზე  განაცხადების შეტანის ბოლო ვადაა - 31.08.2020 წ. 15:00 სთ..

№5 ღია აუქციონის  ჩატარების ვადაა – 02.09.2020 .12:00 სთ

 

სარეალიზაციო მასალის ჩამონათვალი