მასალები

სს „თელასი“ სხვადასხვა მასალის რეალიზაციის მიზნით აცხადებს №3 ღია აუქციონს.

აუქციონის ორგანიზატორი: სს „თელასი“, მისამართი: ქ.თბილისი, 0119, ვანის ქ. №3, nino.nikolaishvili@telasi.ge, საკონკურსო პროცედურების ორგანიზების სამსახური.

პროცედურის დოკუმენტაციის ჩამოტვირთვა შესაძლებელია სს „თელასის“ ოფიციალური ვებ-გვერდიდან www.telasi.ge - განყოფილება „შესყიდვები“, ქვეგანყოფილება - „განცხადებები“, შესაბამისი სავალდებულო რეგისტრაციის გავლის შემდეგ. შეფერხების შემთხვევაში მიმართეთ სს ,,თელასის“ საკონკურსო პროცედურების ორგანიზების სამსახურს: 599 70 75 15, nino.nikolaishvili@telasi.ge

№3 ღია აუქციონში მონაწილეობის შესახებ განაცხადის შეტანის ბოლო ვადა - 24.07.2020წ. 15:00სთ.

№3 ღია აუქციონის ჩატარების თარიღი - 29.07.2020წ. 12:00სთ. 

 

სარეალიზაციო მასალის ჩამონათვალი 

(ფაილის ჩამოსატვირთათ დააჭირეთ ბმულს, ფაილი დიდი მოცულობისაა)