სსს "ინტერ რაო"-ს ცხელი ხაზი

 ჯგუფი "ინტერ რაო"-ს უპირობო პრიორიტეტი მდგომარეობს ბიზნესის გამჭვირვალების ამაღლებაში, აქციონერთა, პარტნიორებისა და თანამშრომელთა ინტერესების დაცვაში  კორუფციასთან დაკავშირებული საფრთხეებისგან.

 "ცხელი ხაზი"  –კორუფციასთან და მართლსაწინააღმდეგო მოქმედებებთან ბრძოლის ეფექტური ინსტრუმენტია.

 

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენთვის ცნობილი გახდა: კორუფციის, თაღლითობის და დატაცების მოსალოდნელი ან განხორციელებული ფაქტების შესახებ;

  • შესყიდვების პროცედურების ჩატარებისას დარღვევების შესახებ;
  • თანამდებობის პირთა მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების და უფლებამოსილებების გადაჭრბების შესახებ;
  • სხვა მოქმედებების შესახებ, რომლებიც ზიანს აყენებს ან შეიძლება მატერიალური ზარალი მიაყენოს ან ავნოს "ინტერ რაო"-ს საქმიან რეპუტაციას,

გთხოვთ, დაუყოვნებლად, გვაცნობოთ აღნიშნულის შესახებ სსს „ინტერ რაო“-ს "ცხელ ხაზზე": hotline@interrao.ru

ინფორმაციის კონფიდენციალობა გარანტირებულია.

 

FASHION NEWS