თბილისის მერიის სტაჟირების პროგრამის მონაწილეები სს "თელასის" მუშაობის სპეციფიკას გაეცნენ