რეკონსტრუქცია-მოდერნიზების სამუშაოები ქვესადგურში "სოლოლაკი"