ქვესადგურში „საბურთალო-1“ ახალი ტრანსფორმატორის ექსპლუატაციაში გაშვება