"თელასი" საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის „აღდგომიდან ამაღლებამდე“ საპატიო სპონსორია