ტარიფები

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ (სემეკ) 2017 წლის 27 დეკემბრის დადგენილებით №48 სს "თელასის" ელექტროენერგიის განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ახალი ტარიფები დაადგინა. ტარიფები ამოქმედდა 2018 წლის 1  იანვარს:

 

ელექრტოენერგიის სამომხმარებლო ტარიფები

სს "თელასის" მომხმარებლებისთვის ელექტროენერგიის შესასყიდი ზღვრული ტარიფები ძაბვების მიხედვით

ძაბვის საფეხური

ტარიფი

დღგ-ს გარეშე

ტარიფი

დღგ-ს ჩათვლით

220/380 ვოლტი (არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებელი)

18.067 თეთრი/კვტსთ

21.31906 თეთრი/კვტსთ

3,3-6-10 კილოვოლტი 

14.307 თეთრი/კვტსთ

16.88226 თეთრი/კვტსთ

35-110 კილოვოლტი

13.653 თეთრი/კვტსთ

16.11054 თეთრი/კვტსთ

 

მოსახლეობის სოციალური დაცვის დამატებითი გარანტიების შესაქმნელად და ელექტროენერგიის რაციონალური გამოყენების ხელშეწყობისთვის, ქ. თბილისის საყოფაცხოვრებო მომხმარებლისთვის (მოსახლეობისთვის), რომლებიც წარმოადგენენ სს “თელასის” აბონენტებს 220/380 ვოლტ ძაბვაზე, მოხმარებული ელექტროენერგიის რაოდენობის მიხედვით ელექტროენერგიის შესასყიდი ზღვრული ტარიფები (30 კალენდარულ დღეში)

მოხმარების საფეხური

ტარიფი

დღგ-ს გარეშე

ტარიფი

დღგ-ს ჩათვლით

101 კვტსთ-ის ჩათვლით

 12.325 თეთრი/კვტსთ

14.5435 თეთრი/კვტსთ

101 კვტსთ–დან 301კვტსთ-ის ჩათვლით

 15.725 თეთრი/კვტსთ

18.5555 თეთრი/კვტსთ

301 კვტსთ-დან და მეტი

 19.525 თეთრი/კვტსთ

23.0395 თეთრი/კვტსთ

 

 

Jordan Ανδρικά • Summer SALE έως -50%