ტარიფები

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ (სემეკ) 2020 წლის 29 დეკემბრის №83 დადგენილებით სს "თელასის" ელექტროენერგიის განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ახალი ტარიფები დაადგინა. ტარიფები ამოქმედდა 2021 წლის 1 იანვარს:

 ელექრტოენერგიის სამომხმარებლო ტარიფები

სს "თელასის" მომხმარებლებისთვის ელექტროენერგიის შესასყიდი ზღვრული ტარიფები ძაბვების მიხედვით

ძაბვის საფეხური

ტარიფი

დღგ-ს გარეშე

ტარიფი

დღგ-ს ჩათვლით

220/380 ვოლტი (არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებელი)

27.908 თეთრი/კვტსთ

32.93144 თეთრი/კვტსთ

3,3-6-10 კილოვოლტი 

25.124 თეთრი/კვტსთ

29.64632 თეთრი/კვტსთ

35-110 კილოვოლტი

23.195 თეთრი/კვტსთ

27.3701 თეთრი/კვტსთ

 

მოსახლეობის სოციალური დაცვის დამატებითი გარანტიების შესაქმნელად და ელექტროენერგიის რაციონალური გამოყენების ხელშეწყობისთვის, ქ. თბილისის საყოფაცხოვრებო მომხმარებლისთვის (მოსახლეობისთვის), რომლებიც წარმოადგენენ სს “თელასის” აბონენტებს 220/380 ვოლტ ძაბვაზე, მოხმარებული ელექტროენერგიის რაოდენობის მიხედვით ელექტროენერგიის შესასყიდი ზღვრული ტარიფები (30 კალენდარულ დღეში)

მოხმარების საფეხური

ტარიფი

დღგ-ს გარეშე

ტარიფი

დღგ-ს ჩათვლით

101 კვტსთ-ის ჩათვლით

 15.289 თეთრი/კვტსთ

18.04102 თეთრი/კვტსთ

101 კვტსთ–დან 301კვტსთ-ის ჩათვლით

 18.689 თეთრი/კვტსთ

22.05302 თეთრი/კვტსთ

301 კვტსთ-დან და მეტი

 22.489 თეთრი/კვტსთ

26.53702 თეთრი/კვტსთ

 

Sneakers Store | Nike Air VaporMax for Men & Women - Buy Online - Ietp