ახალი მომხმარებლის მიერთება

0,220 კვ, 0,380 კვ და 6/10 კვ ძაბვის ახალი მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების საფასური

 

0.4 კვ და 6/10 კვ ძაბვის ახალი მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების საფასური შეთავაზებული პაკეტის მიხედვით:

ა) ახალი მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების განსაზღვრულ ვადაში (პერიოდში) უზრუნველყოფის შემთხვევაში:

 

ვის საფეხური (კვ)

 სიმძლავრე

(კვტ)

ახალი მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადა

(სამუშაო დღე)

ახალი მომხმარებლის მიერთების საფასური დღგ-ის ჩათვლით

(ლარი)

თვითმმართველ ქალაქებში

თვითმმართველ ქალაქებში

0,4

1-10 (220 ვ.)

40

600

1-10

40

1800

10-დან -30

40

7000

30-დან-50

40

10500

50-დან -80

40

13000

80-დან – 100

40

14500

100-დან-120

40

16500

120-დან -150

40

18000

150-დან -200

45

39000

200-დან -320

60

56000

320-დან -500

60

86000

500-დან -800

90

136000

800-დან -1000

90

170000

6-10

1-500

60

96000

500-დან -1000

90

180000

1000-დან -1500

90

247000

1500-დან -2000

90

319000

2000-დან -3000

90

463500

3000-დან -5000

90

749000

ბ) ერთობლივად ორი ან ორზე მეტი ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნისას, ახალი მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების საფასური განისაზღვრება ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ საფასურზე თითოეული ახალი მომხმარებლისთვის აღრიცხვის კვანძის მოწყობის საფასურის – 100 ლარის (დღგ-ის ჩათვლით) დამატებით.

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2019 წლის 13 სექტემბრის N78/17 გადაწყვეტილებით დამტკიცდა:

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2019 წლის 15 ნოემბრის N92/13 გადაწყვეტილებით დამტკიცდა:

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

  • ელექტრონულად  და ხელით  შევსებულ საბუთებთან დაკავშირებით მოგვმართეთ ნომერზე: 277 99 99 (შიდა 7890)

საბანკო ანგარიში:

ს/ს "ვითიბი ბანკი"
ა/ა GE72VT6600000002603603
ბ/კ UGEBGE22
ახალი მომხარებლის გამანაწილებელ ქსელზე  მიერთების საფასური

nike huarache sandals for women

მიმაგრებული ფაილები: