ახალი მომხმარებლის მიერთება

0,220 კვ, 0,380 კვ და 6-10 კვ ძაბვაზე ახალი ობიექტის გამანაწილებელ ქსელთან მიერთების საფასური

0.4 კვ და 6/10 კვ ძაბვის ახალი ობიექტის გამანაწილებელ ქსელთან მიერთების საფასური შეთავაზებული პაკეტის მიხედვით:

ა)  ახალი  ობიექტის  გამანაწილებელ  ქსელთან  მიერთების  განსაზღვრულ  ვადაში  (პერიოდში)  უზრუნველყოფის შემთხვევაში:

ძაბვის საფეხური (კვ)

სიმძლავრე (კვტ)

ახალი ობიექტის გამანაწილებელ ქსელთან მიერთების ვადა (სამუშაო დღე)

ახალი ობიექტის მიერთების საფასური დღგ-ის ჩათვლით (ლარი)

0,4

10 (1-10 კვტ 220 ვ.)

40

600

10 (1-10 კვტ 380 ვ)

40

1800

10-დან -30

40

7000

30-დან-50

40

10500

50-დან -80

40

13000

80-დან – 100

40

14500

100-დან-120

40

16500

120-დან -150

40

18000

150-დან -200

45

39000

200-დან -320

60

56000

320-დან -500

60

86000

500-დან -800

90

136000

800-დან -1000

90

170000

1000-დან -1300

90

221000

1300-დან -1600

90

272000

1600-დან -2000

90

340000

2000-დან -2600

90

442000

2600-დან -3200

90

544000

6-10

1-500

60

96000

500-დან -1000

90

180000

1000-დან -1500

90

287000

1500-დან -2000

90

350000

2000-დან -3000

90

463500

3000-დან -5000

90

749000

ბ) ერთობლივად ორი ან ორზე მეტი ახალი ობიექტის მიერთების მოთხოვნისას, ახალი ობიექტის გამანაწილებელ ქსელთან მიერთების საფასური განისაზღვრება ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ საფასურზე თითოეული ახალი ობიექტისთვის დანართ №4-ით განსაზღვრული ჭკვიანი მრიცხველის მოწყობისთვის შეთავაზებული პაკეტის  საფასურის დამატებით.

აღრიცხვის კვანძის მოწყობის ვადები და საფასური

ძაბვის საფეხური, კვ

სიმძლავრე, კვტ

აღრიცხვის კვანძისმოწყობის ვადა (სამუშაო დღე)

აღრიცხვის კვანძის მოწყობის საფასური დღგ-ის ჩათვლით  ლარი

0,4

1-10 (220 ვ.)

10

100

1-10

10

300

10-დან -30

10

350

30-დან-50

10

600

50-დან -80

10

650

80-დან – 100

15

700

100-დან-120

15

750

120 დან-150

15

800

150-დან -200

15

850

200-დან -320

15

950

320-დან -500

15

1200

500-დან -800

20

1500

800-დან -1000

20

2200

1000-დან და მეტი კვტ

20

3000

6/10

1-500

25

13000

500-დან -1000

25

14000

1000-დან და მეტი კვტ

25

15000

ჭკვიანი მრიცხველის მოწყობის ვადები და საფასური

ძაბვის საფეხური, კვ

სიმძლავრე, კვტ

აღრიცხვის სისტემის მოწყობის ვადა (სამუშაო დღე)

მრავალფუნქციურიელექტრონული აღრიცხვის სისტემის მოწყობის საფასური დღგ-ის ჩათვლით, ლარი

ჭკვიანი მრიცხველის მოწყობის ღირებულება დღგ-ის ჩათვლით, ლარი

0,4

1-10 (220 ვ)

15

300

300

1-10

15

600

600

10-დან -30

15

600

600

30-დან-50

15

700

600

50-დან -80

15

700

600

80-დან – 100

20

800

600

100-დან-120

20

800

600

120-დან -150

20

1000

600

150-დან -200

20

1200

600

200-დან -320

20

2200

2000

320-დან -500

20

2500

2000

500-დან -800

25

2800

2000

800-დან -1000

25

3100

2000

1000-დან და მეტი კვტ

25

3500

2000

6/10

1-500

25

13000

2000

500-დან -1000

25

14000

2000

1000-დან და მეტი კვტ

25

15000

2000

 

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 29 ივნისის N30/3 გადაწყვეტილებით დამტკიცდა:

 1. "გამანაწილებელ ქსელთან ერთი ახალი ობიექტის მიერთების მოთხოვნის შესახებ" განაცხადის ფორმა;
 2. "გამანაწილებელ ქსელთან ერთი ახალი ობიექტისა და მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის მიერთების მოთხოვნის შესახებ" განაცხადის ფორმა;
 3. "გამანაწილებელ ქსელთან ორი ან ორზე მეტი ახალი ობიექტის მიერთების მოთხოვნის შესახებ" განაცხადის ფორმა;
 4. "გამანაწილებელ ქსელთან ორი ან ორზე მეტი ახალი ობიექტისა და მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის მიერთების მოთხოვნის განაცხადის ფორმა;
 5. "აბონენტის გაყოფის შესახებ" განაცხადის ფორმა;
 6. "მომხმარებლის მიერ ელექტროენერგიის მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის შესახებ" განაცხადის ფორმა;
 7. "მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე ელექტროენერგიის მოხმარების სიმძლავრის გაზრდის შესახებ" განაცხადის ფორმა;
 8. "გამანაწილებელ ქსელთან მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის მიერთების მოთხოვნის შესახებ" განაცხადის ფორმა;
 9. "მიკროსიმძლავრის მფლობელი მომხმარებელთა ჯგუფის ცვლილების შესახებ" განაცხადის ფორმა;
 10. "გამანაწილებელ ქსელზე შეჭრისა და აღრიცხვის კვანძის მოწყობის შესახებ" განაცხადის ფორმა;
 11. "ელექტროენერგიაზე მომუშავე ავტონომიური გადაადგილების საშუალებების დამტენი სადგურების გამანაწილებელ ქსელთან მიერთების მოთხოვნის შესახებ" განაცხადის ფორმა;
 12. "აღრიცხვის კვანძის მოწესრიგების შესახებ" (ჭკვიანი მრიცხველის მოწყობის ან დროებითი დაბალი ძაბვის მრიცხველის მაღალი ძაბვის მხარეს გადატანის შესახებ) განაცხადის ფორმა.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

 • ელექტრონულად  და ხელით  შევსებულ საბუთებთან დაკავშირებით მოგვმართეთ ნომერზე: 277 99 99 (შიდა 7890)

საბანკო ანგარიში:

ს/ს "ვითიბი ბანკი"
ა/ა GE72VT6600000002603603
ბ/კ UGEBGE22
ახალი მომხარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების საფასური