შავი სია

არაკეთილსინდისიერ მომწოდებელთა რეესტრი

რეესტრში შეყვანის თარიღი მომწოდებელი მისამართი სკ რეესტრში შეყვანის  საფუძველი ვადა
1 5/20/2019 შპს ელმონტაჭსერვისი კრწანისის ქუჩა 14 ა, ქ. კასპი, საქართველო 432539915 ხელშეკრულების პირობების არაკეთილსინდისიერი შესრულება 6(ექვსი) თვე 
2 5/20/2019 შპს ვოლტენი ჩერკასის ქ.26, ს. პეტროპავლოვსკაია- ბორშაგოვკა, კიევის ოლქი, უკრაინა 39037771 ხელშეკრულების პირობების არაკეთილსინდისიერი შესრულება 1 (ერთი) წელი
3 5/20/2019 შპს ურალის ენერგეტიკული კავშირი ტურგენევის ქ. 26, ქ. ეკატერინბურგი, რუსეთის ფედერაცია 6670157801 ხელშეკრულების დადებისაგან თავის არიდება ( ტენდერში გამარჯვების შემდეგ) 1 (ერთი) წელი