შავი სია

არაკეთილსინდისიერ მომწოდებელთა რეესტრი

რეესტრში შეყვანის თარიღი მომწოდებელი მისამართი სკ რეესტრში შეყვანის  საფუძველი ვადა
1 13/12/2019 შპს "თბილენერგო" თბილისი, ბაქრაძის ქ. 6  202271558 ხელშეკრულების პირობების არაკეთილსინდისიერი შესრულება 2 (ორი) წელი 
2 30/03/2020 შპს „კომპანიების ჯგუფი ევრიკა მკ“ 410040, ქ. სარატოვი, ოქტომბრის 50 წლისთავის პრ, №110ა,კორპ. №8, ოფ. №510 6453124446 ხელშეკრულების პირობების არაკეთილსინდისიერი შესრულება 2 (ორი) წელი
3 13/03/2020 შპს "ბიგჩოისი"

საქართველო, ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, გ.
ძნელაძის ქ., N 11

405237337 ხელშეკრულების დადებისაგან თავის არიდება ( ტენდერში გამარჯვების შემდეგ) 1 (ერთი) წელი