შავი სია

არაკეთილსინდისიერ მომწოდებელთა რეესტრი

რეესტრში შეყვანის თარიღი მომწოდებელი მისამართი სკ რეესტრში შეყვანის  საფუძველი ვადა
1 5/20/2019 შპს "ელმონტაჭსერვისი" კრწანისის ქუჩა 14 ა, ქ. კასპი, საქართველო 432539915 ხელშეკრულების პირობების არაკეთილსინდისიერი შესრულება 6(ექვსი) თვე 
2 5/20/2019 შპს "ვოლტენი" ჩერკასის ქ.26, ს. პეტროპავლოვსკაია- ბორშაგოვკა, კიევის ოლქი, უკრაინა 39037771 ხელშეკრულების პირობების არაკეთილსინდისიერი შესრულება 1 (ერთი) წელი
3 5/20/2019 შპს "ურალის ენერგეტიკული კავშირი" ტურგენევის ქ. 26, ქ. ეკატერინბურგი, რუსეთის ფედერაცია 6670157801 ხელშეკრულების დადებისაგან თავის არიდება ( ტენდერში გამარჯვების შემდეგ) 1 (ერთი) წელი
4 7/17/2019 დსს "ერენერგო" ეკმალიანის ქ., ქ. ერევანი, სომხეთის რესპუბლიკა 02524317 ხელშეკრულების პირობების არაკეთილსინდისიერი შესრულება 1 (ერთი) წელი
5 9/8/2019 შპს "ლოგ საქართველო"  ქ. ახალციხე, 9 აპრილის ქ., 9/1  424066478  ხელშეკრულების პირობების არაკეთილსინდისიერი შესრულება 6 (ექვსი) თვე 
6 7/31/2019 შპს "პენსან ჯორჯია" საქართველო, თბილისი, საბურთალოს რაიონი, ბახტრიონის ქ. 24, ბ. 96 404870760 ხელშეკრულების პირობების არაკეთილსინდისიერი შესრულება 6 (ექვსი) თვე 
7 13/12/2019 შპს "თბილენერგო" თბილისი, ბაქრაძის ქ. 6  202271558 ხელშეკრულების პირობების არაკეთილსინდისიერი შესრულება 2 (ორი) წელი 
8 30/03/2020 შპს „ტექნობილდი“  საქართველო, თბილისი, ისნის რაიონი, რუისპირის ჩიხი, №3 406261637 ხელშეკრულების პირობების არაკეთილსინდისიერი შესრულება 3 (სამი) თვე
9 30/03/2020 შპს „კომპანიების ჯგუფი ევრიკა მკ“ 410040, ქ. სარატოვი, ოქტომბრის 50 წლისთავის პრ, №110ა,კორპ. №8, ოფ. №510 6453124446 ხელშეკრულების პირობების არაკეთილსინდისიერი შესრულება 2 (ორი) წელი
10 13/03/2020 შპს "ბიგჩოისი"

საქართველო, ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, გ.
ძნელაძის ქ., N 11

405237337 ხელშეკრულების დადებისაგან თავის არიდება ( ტენდერში გამარჯვების შემდეგ) 1 (ერთი) წელი

 

Eric Emanuel x Reebok Question "Pink Toe" Release Info