ოქმები

№27.03/59 ფასთა ღია გამოკითხვა სარემონტო–სამშენებლო სამუშაოების შესრულებაზე პროექტი №NS-07

ოქმი 1

№30.03/60 ფასთა ღია გამოკითხვა სარემონტო–სამშენებლო სამუშაოების შესრულებაზე პროექტი №NS-96/96-1/96-2

ოქმი 1

№04.03/38 წინადადებების ღია მოთხოვნა ქ/ს "დინამო-35" 35კვ. ძაბვის ტრანსფორმატორის უჯრედის დაზიანებული ელემენტების შეცვლაზე

ოქმი 1
ოქმი 2
ოქმი 3

№04.03/40 წინადადებების ღია მოთხოვნა პირდაპირი მოქმედების რელეების შესყიდვაზე

ოქმი 1

№06.02/42 ფასთა ღია გამოკითხვა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესრულებაზე პროექტი №CS-757

ოქმი 1
ოქმი 2
ოქმი 3

№06.02/43 ფასთა ღია გამოკითხვა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესრულებაზე პროექტი №CS-698, NS-20, NS-07, NS-33, NS-67

ოქმი 1
ოქმი 2
ოქმი 3

№13/39 წინადადებების ღია მოთხოვნა თხევადი გაზის შესყიდვაზე

ოქმი 1
ოქმი 2
ოქმი 3

№23/30 წინადადებების ღია მოთხოვნა სამშენებლო მასალების შესყიდვაზე

ოქმი 1

№25/41 წინადადებების ღია მოთხოვნა სატრანსფორმატორო ზეთის შესყიდვაზე

ოქმი 1

№26.02/37 წინადადებების ღია მოთხოვნა მ/ძ ქ/ს „ავიაქარხნის“ დგმ-ის ავარიული სახურავის რეკონსტრუქციაზე

ოქმი 1

№86-К-17 ღია კონკურსი არასაოპერაციო საქმიანობისათვის ქონების შეფასების საკონსულტაციო მომსახურეობაზე

ოქმი 1

№02-K-15 ღია კონკურსს მსუბუქი ავტომანქანების და სპეციალიზირებული ავრომანქანების დამონტაჟებული ამწეკალათით შესყიდვაზე

ოქმი 1 
ოქმი 2
ოქმი 3

№05/32 წინადადებების ღია მოთხოვნას სხვადასხვა ტიპის საჰაერო ხაზის აქსესუარების შესყიდვაზე

ოქმი 1

№16.02/27 წინადადებების ღია მოთხოვნას ცენტრალური გამანაწილებელი №6000 და №6025 სატრანსფორმატორო ქვესადგურების რეკონსტრუქციაზე (მზა მდგომარეობაში)

ოქმი 1 
ოქმი 2
ოქმი 3
ოქმი 4

№16/33 წინადადებების ღია მოთხოვნას ელექტროსაინსტალაციო, გამანათებელი ელექტრომოწყობილობების, აქსესუარებისა და საკაბელო არხების შესყიდვაზე

ოქმი 1

№17/35 წინადადებების ღია მოთხოვნას სხვადასხვა ტიპის შავი ლითონების შესყიდვაზე

ოქმი 1

№23.02/31 წინადადებების ღია მოთხოვნას ელექტროგადაცემის საკაბელო ხაზის რეკონსტრუქციასა და მოდერნიზაციაზე, პროექტი №5.1, 5.2, 5.3

ოქმი 1 
ოქმი 2
ოქმი 3
ოქმი 4

№25.02/36 წინადადებების ღია მოთხოვნას მაღალი ძაბვის ქვესადგურში „ვარკეთილი“ ახალი ფუნდამენტების მოწყობასა და მათზე ორი ავარიულად გადახრილი მეხამრიდის მონტაჟზე

ოქმი 1

№71-K-16 ღია კონკურსს სს "თელასის" თანამშრომლებისა და უმაღლესი მენეჯმენტის ჯანმრთელობისა და უბედური შემთხვევის დაზღვევაზე

ოქმი 1

№81/29 წინადადებების ღია მოთხოვნას სამეურნეო და სანტექნიკური საქონლის შესყიდვაზე

ოქმი 1

№35-K-06 ღია კონკურსი სხვადასხვა ტიპის დენის ტრანსფორმატორების შესყიდვაზე

ოქმი 1

№46/14 წინადადებების ღია მოთხოვნა სხვადასხვა ტიპის ლუქებისა და აქსესუარების შესყიდვაზე

ოქმი 1 
ოქმი 2

№56/15 წინადადების ღია მოთხოვნა ძირითადი საშუალებების და აქტივების შეფასების მომსახურებაზე

ოქმი 1

№83-K-13 ღია კონკურსს სხვადასხვა ტიპის აღრიცხვის კარადებისა და ყუთების შესყიდვაზე

ოქმი 1

№75-K-09 ღია კონკურსი ტრანსფორმატორების სათადარიგო ნაწილების შესყიდვაზე

ოქმი 1

№80/23 წინადადების ღია მოთხოვნა საგადასახადო კონსულტანტის მომსახურებაზე

ოქმი 1

№01-K-05 ღია კონკურსი სხვადასხვა ტიპის დატვირთვის ამომრთველებისა და ავტომატური ამომრთველების შესყიდვაზე

ოქმი 1  
ოქმი 2 
ოქმი 3
ოქმი 4

№14-K-08 ღია კონკურსი გამთიშველების საკონტაქტო ნაწილების კომპლექტებისა და ზეთიანი ამომრთველების სათადარიგო ნაწილების შესყიდვაზე

ოქმი 1 
ოქმი 2 
ოქმი 3

№18.02/28 წინადადების ღია მოთხოვნა სს "თელასის" "ლილოს” ცენტრალურ საწყობის შენობაში კარკასული თაროების მოწყობაზე

ოქმი 1
ოქმი 2 
ოქმი 3
ოქმი 4

№19-K-12 ღია კონკურსი აღრიცხვის კვანძების აღსადგენად, ხანძარსაწინააღმდეგო და მიმდინარე რემონტებისათვის საჭირო ინსტრუმენტების შეძენაზე

ოქმი 1

№20-K-02 ღია კონკურსი სხვადასხვა ტიპის კაბელების, თვითმზიდი იზოლირებული სადენებისა და აქსესუარების შესყიდვაზე

ოქმი 1 
ოქმი 2

№23.02/34 ფასთა ღია გამოკითხვა სამშენებლო–სარემონტო სამუშაოების შესრულებაზე პროექტი №73287

ოქმი 1 
ოქმი 2 
ოქმი 3

№28-K-04 ღია კონკურსი სხვადასხვა ტიპის ქუროების შესყიდვაზე

ოქმი 1 
ოქმი 2 
ოქნი 3
ოქმი 4
ოქმი 5

№31-K-14 ღია კონკურსი ბეჭდური პროდუქციის შესყიდვაზე

ოქმი 1 
ოქმი 2
ოქმი 3

№40-K-03 ღია კონკურსი სხვადასხვა ტიპის ფოლადის ბოძების შესყიდვაზე

ოქმი 1 
ოქმი 2

№76-K-07 ღია კონკურსი სხვადასხვა ტიპის საკაბელო გოფრირებული მილების შესყიდვაზე

ოქმი 1 
ოქმი 2 
ოქმი 3
ოქმი 4

№87/25 წინადადების ღია მოთხოვნა კურიერული (საფოსტო) მომსახურების შესყიდვაზე

ოქმი 1 
ოქმი 2 
ოქმი 3

№12.02/24 ფასთა ღია გამოკითხვას ელექტრო–სამონტაჟო სამუშაობის შესრულებაზე პროექტები №4.1, 4.2, 4.3

ოქმი 1 
ოქმი 2 
ოქმი 3

№16.02/26 ფასთა ღია გამოკითხვას ელექტრო–სამონტაჟო სამუშაობის შესრულებაზე პროექტები №CS-763, CS-776, NS-11, NS-19

ოქმი 1 
ოქმი 2 
ოქმი 3

№26/16 წინადადებების ღია გამოკითხვას სადერატიზაციო და სადეზინსექციო სამუშაოების ჩატარებაზე სს „თელასის“ კუთვნილებაში არსებული მაღალი ძაბვის ქვესადგურებში

ოქმი 1 
ოქმი 2 
ოქმი 3

№47/18 წინადადებების ღია მოთხოვნას სხვადასხვა ტიპის მრიცხველებისა და მზომი ხელსაწყოების დამოწმებაზე

ოქმი 1

№50/11 წინადადებების ღია მოთხოვნას სხვადასხვა ტიპის მცველების შესყიდვაზე

ოქმი 1 
ოქმი 2
ოქმი 3

№74-K-11 ღია კონკურსს საწვავის შესყიდვაზე

ოქმი 1

№02.02/10 წინადადების ღია მოთხოვნას სს "თელასის" ცენტრალურ საწყობში კარკასული თაროების მოწყობაზე

ოქმი 1 

№06.02/17 ფასთა ღია გამოკითხვას ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების ჩატარებაზე პროექტებზე №CS-676, CS-618

ოქმი 1 
ოქმი 2 
ოქმი 3

№15-K-01 ღია კონკურსს მიწის ექსკავაციის სამუშაოებზე გვირაბული მეთოდით (კროტით)

ოქმი 1 
ოქმი 2 
ოქმი 3 

№43/12 წინადადებების ღია მოთხოვნას ხრეშის, ღორღისა და ქვიშის შესყიდვაზე

ოქმი 1 
ოქმი 2 
ოქმი 3 
ოქმი 4

№87/07 წინადადების ღია მოთხოვნას კურიერული (საფოსტო) მომსახურების შეძენაზე

ოქმი 1

№30.01/09 ფასთა ღია გამოკითხვას ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების ჩატარებაზე პროექტი №73287

ოქმი 1 
ოქმი 2 
ოქმი 3

№28.01/08 ფასთა ღია გამოკითხვას ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების ჩატარებაზე პროექტი CS-723

ოქმი 1 
ოქმი 2

№26/05 წინადადებების ღია გამოკითხვას სადერატიზაციო და სადენზისექციო სამუშაოების ჩატარებაზე სს "თელასის" კუთვნილებაში არსებული მაღალი ძაბვის ქვესადგურებში

ოქმი 1

№47/06 წინადადებების ღია მოთხოვნას სხვადასხვა ტიპის მრიცხველებისა და მზომი ხელსაწყოების დამოწმებაზე

ოქმი 1

№88/06 წინადადებების ღია გამოკითხვას საკანცელარიო საქონელისა და საბეჭდი ქაღალდის შესყიდვაზე

ოქმი 1 
ოქმი 2 
ოქმი 3 
ოქმი 4

№10-К-39 ღია კონკურსი SAP სისტემის ТОРО (ტექნიკური მომსახურებისა და დანადგარების რემონტი) ფუნქციონალის რეალიზაციაზე შემუშავებული კონცეპტუალური დიზაინის საფუძველზე

ოქმი 1 
ოქმი 2 
ოქმი 3 
ოქმი 4 
ოქმი 5

№20.01/04 ფასთა ღია გამოკითხვა სამშენებლო–სარემონტო სამუშაოების შესრულებაზე პროექტებზე №CS-676, CS-547, CS-618, CS-640, CS-497, CS-699-2

ოქმი 1 
ოქმი 2
ოქმი 3

№16.01/02 ფასთა ღია გამოკითხვა სამშენებლო–სარემონტო სამუშაოების შესრულებაზე პროექტი №73287

ოქმი 1 
ოქმი 2
ოქმი 3

№14.01/01 ფასთა ღია გამოკითხვა სამშენებლო–სარემონტო სამუშაოების შესრულებაზე პროექტი №CS-625

ოქმი 1 
ოქმი 2
ოქმი 3

№23.12/237 წინადადებების ღია გამოკითხვა სხვადასხვა ტიპის აღრიცხვის ყუთების და კარადების მოწოდებაზე

ოქმი 1 
ოქმი 2 
ოქმი 3

№23.12/236 წინადადებების ღია გამოკითხვა სს “თელასის” 6/10 კვ ქსელში მიწასთან ერთფაზა მოკლეშერთვის გამოკვლევისა და საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების დამუშავების ჩატარებაზე

ოქმი 1 
ოქმი 2

№22.12/235 ფასთა ღია გამოკითხვა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესრულებაზე, პროექტი №CS-223

ოქმი 1 
ოქმი 2

№02/234 ფასთა ღია გამოკითხვა ავტომობილების ზამთრის საბურავების შესყიდვაზე

ოქმი 1
ოქმი 2 
ოქმი 3

№15.12/231 ფასთა ღია გამოკითხვა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესრულებაზე, პროექტი №CS-685

ოქმი 1
ოქმი 2

№09.12/233 ფასთა ღია გამოკითხვა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესრულებაზე, პროექტი №CS-566

ოქმი 1

№09.12/232 ფასთა ღია გამოკითხვა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესრულებაზე, პროექტი №CS-625

ოქმი 1

№09.12/230 ფასთა ღია გამოკითხვა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესრულებაზე, პროექტები №CS-588/589, CS-680, CS-684, CS-700, CS-702, CS-671, 73287

ოქმი 1
ოქმი 2
ოქმი 3

№02/229 ფასთა ღია გამოკითხვა ავტომობილების ზამთრის საბურავების შესყიდვაზე

ოქმი 1

№03.12/228 ფასთა ღია გამოკითხვა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესრულებაზე, პროექტი №CS-625

ოქმი 1

№03.12/227 წინადადებების ღია გამოკითხვა საკაბელო ეგხ-10(6)კვ. რეკონსტრუქციასა და მოდერნიზაციასა და ახალი სეგხ-10(6)კვ. გაყვანაზე, პროექტების შესაბამისად ქსელის რეზერვირების მიზნით პროექტები №1.16.5, №1.16.11, №1.16.12, №VR-12, №VR-19, №VR-21, №VR-25, №-VR-26, №VR-28, №VR-30, №VR-31, №VR-32, №VR-33, №VR-35, №VR-36, №VR-4

ოქმი 1 
ოქმი 2

№03.12/226 ფასთა ღია გამოკითხვა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესრულებაზე, პროექტი №CS-566

ოქმი 1

№17.11/219 წინადადების ღია გამოკითხვა სხვადასხვა ტიპის ქუროების შესყიდვაზე

ოქმი 1
ოქმი 2 
ოქმი 3

№17.11/220 წინადადების ღია გამოკითხვა სხვადასხვა ტიპის ძალოვანი ტრანსფორმატორების შესყიდვაზე

ოქმი 1 
ოქმი 2 
ოქმი 3

№17.11/221 წინადადების ღია გამოკითხვა სხვადასხვა ტიპის კომპლექსური სატრანსფორმატორო ქვესადგურების შესყიდვაზე

ოქმი 1
ოქმი 2 
ოქმი 3

№27.11/225 წინადადებების ღია გამოკითხვა მაღალი ძაბვის ქვესადგურის „ვარკეთილი“ ავარიული ნაგებობების რეკონსტრუქციაზე

ოქმი 1
ოქმი 2 
ოქმი 3 
ოქმი 4

№28.11/224 ფასთა ღია გამოკითხვა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესრულებაზე, პროექტი №TCS-544

ოქმი 1
ოქმი 2

№96/217 ფასთა ღია გამოკითხვა პროგრამული უზრუნველყოფა "CHECK POINT"-ის მხარდაჭერის განახლებაზე

ოქმი 1
ოქმი 2

№02/218 ფასთა ღია გამოკითხვა ზამთრის ავტომობილების საბურავების შესყიდვაზე

ოქმი 1

№24.11/223 ფასთა ღია გამოკითხვა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესრულებაზე, პროექტები №CS-347, CS-514, CS-538, CS-623, CS-630, CS-647, TCS-627

ოქმი 1
ოქმი 2
ოქმი 3

№17.11/222 ფასთა ღია გამოკითხვა სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების შესრულებაზე, პროექტები CS-566, CS-561

ოქმი 1
ოქმი 2
ოქმი 3

№17.11/216 ფასთა ღია გამოკითხვა სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების შესრულებაზე, პროექტები CS-580, CS-625, CS-636

ოქმი 1
ოქმი 2
ოქმი 3

№07.11/215 ფასთა ღია გამოკითხვა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესრულებაზე, პროექტები CS-512, CS-566, CS-561, CS-565, TCS-544

ოქმი 1
ოქმი 2

№29.10/213 წინადადებების ღია გამოკითხვა სხვადასხვა ტიპის გამანაწილებელი მოწყობილობების შესყიდვაზე

ოქმი 1
ოქმი 2
ოქმი 3

№29.10/212 წინადადებების ღია გამოკითხვა სადენების და სხვადასხვა ტიპის კაბელების შესყიდვაზე

ოქმი 1
ოქმი 2
ოქმი 3
ოქმი 4

№28.10/211 წინადადებების ღია გამოკითხვა საკაბელო ეგხ-10(6)კვ. რეკონსტრუქციასა და მოდერნიზაციასა და ახალი სეგხ-10(6)კვ. გაყვანაზე, პროექტების შესაბამისად ქსელის რეზერვირების მიზნით, პროექტები №1.16-1;2;3;4;6, №1.16.5, №1.16.7, №1.16.9, №1.16.10, №1.16.11, №1.16.12, №1.16.13, №1.16.14, №VR-12, №VR-13, №VR-19, №VR-21, №VR-25, №-VR-26, №VR-27, №VR-28, №VR-30, №VR-31, №VR-32, №VR-33, №VR-34, №VR-35, №VR-36, №VR-4

ოქმი 1
ოქმი 2
ოქმი 3
ოქმი 4
ოქმი 5
ოქმი 6

№16.10-К-38 ღია კონკურსი სს "თელასის" "ლილოს" ცენტრალური საწყობის ავარიულ–აღდგენითი და სარემონტო სამუშაოების ჩატარებაზე შენობის სახურავის რეკონსტრუქციით

ოქმი 1
ოქმი 2
ოქმი 3
ოქმი 4

№96/214 ფასთა ღია გამოკითხვა პროგრამული უზრუნველყოფა "CHECK POINT"-ის მხარდაჭერის განახლებაზე

ოქმი 1

№20.10/208 წინადადებების ღია გამოკითხვა საჰაერო მობილური კომპრესორის შესყიდვაზე

ოქმი 1
ოქმი 2
ოქმი 3
ოქმი 4

№84-К-37 ღია კონკურსი სს "თელასის" კუთვნილი და მის კანონიერ მფლობელობაში არსებული ქონების და მესამე პირების წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევაზე

ოქმი 1
ოქმი 2

№96/209 ფასთა ღია გამოკითხვა პროგრამული უზრუნველყოფა „CHECK POINT”-ის მხარდაჭერის განახლებაზე

ოქმი 1

№24.10/210 ფასთა ღია გამოკითხვა სხვადასხვა ტიპის პლასტმასის მილების მოწოდებაზე

ოქმი 1
ოქმი 2
ოქმი 3

№16.10/207 ფასთა ღია გამოკითხვა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესრულებაზე, პროექტები CS-551, CS-326, CS-507, CS-517, CS-543, CS-472

ოქმი 1
ოქმი 2

№07.10/206 წინადადებების ღია გამოკითხვა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესრულებაზე, პროექტი №4065 - "წყნეთი"

ოქმი 1
ოქმი 2
ოქმი 3
ოქმი 4

№06.10/204 წინადადებების ღია გამოკითხვა მაღალი ძაბვის ქვესადგურის "ვარკეთილი" ავარიული ნაგებობების რეკონსტრუქციაზე

ოქმი 1
ოქმი 2

№06.10/203 წინადადებების ღია გამოკითხვა სხვადასხვა ტიპის კაბელების შესყიდვაზე

ოქმი 1
ოქმი 2
ოქმი 3
ოქმი 4
ოქმი 5

№07.10/205 ფასთა ღია გამოკითხვა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესრულებაზე, პროექტები CS-546, CS-516, CS-502, CS-487, CS-476

ოქმი 1
ოქმი 2

№29.09/202 ფასთა ღია გამოკითხვა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესრულებაზე, პროექტები CS-531, CS-360, CS-304, CS-441, CS-539

ოქმი 1
ოქმი 2
ოქმი 3

№26.08/191 წინადადებების ღია გამოკითხვა სს „თელასის“ კუთვნილებაში არსებული შენობა ნაგებობების სარემონტო–აღდგენითი და ავარიული სამუშაოების შესრულებაზე წლის განმავლობაში

ოქმი 1
ოქმი 2
ოქმი 3
ოქმი 4

№26.08/192 წინადადებების ღია მოთხოვნა მაღალი ძაბვის ქვესადგურის „მუხიანი“ ავარიული შენობის და მეხამრიდის დანგრევასა და ახალი შენობისა და მეხამრიდის მშენებლობაზე

ოქმი 1
ოქმი 2
ოქმი 3
ოქმი 4

№26.08/196 წინადადებების ღია მოთხოვნა მაღალი ძაბვის ქვესადგურის „ავიაქარხანა“ დგმ-ს ავარიული გადახურვის რეკონსტრუქციაზე

ოქმი 1
ოქმი 2
ოქმი 3
ოქმი 4

№17-K-36 ღია კონკურსი 1 წლის განმავლობაში მენარდე ორგანიზაციების მომსახურებაზე ახალ მომხმარებელთა ტექნოლოგიურ მიერთებასთან დაკავშირებით

ოქმი 1