ხელმძღვანელობა

სს "თელასის" სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა

დიმიტრი ვოლკოვი 

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე   

სსს "ინტერ რაო"-ს ცენტრალურ აზიასა და ამიერკავკასიაში აქტივების მართვის ცენტრის ხელმძღვანელი       

 

დაბადების წელი: 1969

 

ზურაბ გელენიძე

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე

CBS group LLC -ის  გენერალური დირექტორის მოადგილე

 

დაბადების წელი: 1975

 

ალექსანდრე აბრამკოვი    

სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი  

 ბანკი გპბ (სს) გამგეობის თავმჯდომარის მრჩეველი     

 

დაბადების წელი: 1977

კობა ღურწკაია 

სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი

CBS group LLC -ის  გენერალური დირექტორი

 

დაბადების წელი: 1976

 

 

იური მახოვი

სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი

სს "ობორონენერგო-ს" ჩრდილო-დასავლეთის ფილიალის დირექტორის მოადგილე ელექტროენერგიის ტრანსპორტირების დარგში 

 

დაბადების წელი: 1974

 

სერგეი სამარინი 

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

სსს „ინტერ რაო“-ს წარმოების განვითარების მიმართულების ხელმძღვანელი ტექნიკური პოლიტიკის დეპარტამენტი

 

დაბადების წელი: 1973

 

 

საზოგადოების აღმასრულებელი ორგანოების შემადგენლობა 

საზოგადოების წესდების შესაბამისად, ერთპიროვნული აღმასრულებელი ორგანოს უფლებამოსილებას ასრულებს გენერალური დირექტორი.    

გენერალური დირექტორი ახორციელებს საზოგადოების მიმდინარე საქმიანობის ხელმძღვანელობას, საზოგადოების ყოველდღიურ მართვას და საზოგადოების წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას. სამეთვალყურეო საბჭო აფორმებს გენერალურ დირექტორთან შრომით ხელშეკრულებას, რომელშიც ინდივიდუალურადაა განსაზღვრული გენერალური დირექტორის უფლებამოსილების ფარგლები, უფლებები და მოვალეობები. გენერალური დირექტორის ფუნქციების გადაცემა სამეთვალყურეო საბჭოსთვის არ შეიძლება.          

სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილებით (ოქმი N94, 2013 წლის 28 მარტი) საზოგადოების გენერალურ დირექტორად დანიშნულია კობცევი სერგეი ნიკოლაის ძე.    

სერგეი კობცევი

თანამდებობა: გენერალური დირექტორი

 

დაბადების წელი: 1972

 

 

ალექსეი ბალჩუგოვი  

თანამდებობა: ფინანსური დირექტორი    

 

დაბადების წელი: 1974

 

 

ევგენი ბონდარენკო  

თანამდებობა: კორპორაციული განვითარებისა და საწარმოო საქმიანობის უზრუნველყოფის დირექტორი     

 

დაბადების წელი: 1973

 

მამუკა კობალია      

თანამდებობა: ტექნიკური დირექტორი

 

დაბადების წელი: 1963

 

დიმიტრი გოვორუხინი    

თანამდებობა: კომერციული დირექტორი   

 

დაბადების წელი: 1969

დავით დოიჯაშვილი      

თანამდებობა: სამართლებრივი მუშაობის დირექტორი  

 

დაბადების წელი: 1963