ხელმძღვანელობა

სს „თელასის“ სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა

ვოლკოვი დიმიტრი ევგენის ძე 

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე   

სსს "ინტერ რაო"-ს ცენტრალურ აზიასა და ამიერკავკასიაში აქტივების მართვის ბლოკის ხელმძღვანელი       

 

დაბადების წელი: 1969

 

ჭინჭარული თემურ გრიგოლის ძე 

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე    

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი   

 

დაბადების წელი: 1944

 

 

სამარინი სერგეი ვალენტინის ძე 

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

სსს „ინტერ რაო“-ს წარმოების განვითარების მიმართულების ხელმძღვანელი ტექნიკური პოლიტიკის დეპარტამენტი

 

დაბადების წელი: 1973

 

 

კრილიჩევსკი ევგენი ვლადიმირის ძე

სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი

ფილიალის "ჩრდილო-დასავლეთი" დირექტორი 

 

დაბადების წელი: 1973

 

 

აბრამკოვი ალექსანდრე ევგენის ძე    

სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი  

 სსს "როსტელეკომი"-ს ვიცე-პრეზიდენტი ადმინისტრაციულ საკითხებში"     

 

დაბადების წელი: 1977

 

ტყემალაძე ირაკლი  ზურაბის ძე

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

T Group LTD  - ს  დამფუძნებელი  და გენერალური დირექტორი

 

დაბადების წელი: 1970

 

საზოგადოების აღმასრულებელი ორგანოების შემადგენლობა 

საზოგადოების წესდების შესაბამისად, ერთპიროვნული აღმასრულებელი ორგანოს უფლებამოსილებას ასრულებს გენერალური დირექტორი.    

გენერალური დირექტორი ახორციელებს საზოგადოების მიმდინარე საქმიანობის ხელმძღვანელობას, საზოგადოების ყოველდღიურ მართვას და საზოგადოების წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას. სამეთვალყურეო საბჭო აფორმებს გენერალურ დირექტორთან შრომით ხელშეკრულებას, რომელშიც ინდივიდუალურადაა განსაზღვრული გენერალური დირექტორის უფლებამოსილების ფარგლები, უფლებები და მოვალეობები. გენერალური დირექტორის ფუნქციების გადაცემა სამეთვალყურეო საბჭოსთვის არ შეიძლება.          

სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილებით (ოქმი N94, 2013 წლის 28 მარტი) საზოგადოების გენერალურ დირექტორად დანიშნულია კობცევი სერგეი ნიკოლაის ძე.    

კობცევი სერგეი ნიკოლაის ძე

თანამდებობა: გენერალური დირექტორი

 

დაბადების წელი: 1972

 

 

 

ქინქლაძე ვახტანგ ოთარის ძე      

თანამდებობა: ტექნიკური დირექტორი    

 

დაბადების წელი: 1970

 

ბალჩუგოვი ალექსეი ლეონიდის ძე  

თანამდებობა: ფინანსური დირექტორი    

 

დაბადების წელი: 1974

 

 

ბონდარენკო ევგენი ვიქტორის ძე  

თანამდებობა: კორპორაციული განვითარებისა და საწარმოო საქმიანობის უზრუნველყოფის დირექტორი     

 

დაბადების წელი: 1973

 

 

გოვორუხინი დიმიტრი ივანეს ძე    

თანამდებობა: კომერციული დირექტორი   

 

დაბადების წელი: 1969